Czym jest Syntion?

Innowacyjny system zdalnego monitorowania, nadzoru i zarządzania środowiskiem obiektów technicznych.
 • Monitoring
 • Serwis
 • Analiza
 • Optymalizacja
 • Raporty
 • Jest rozwiązaniem wspierającym zadania związane z procesami inwestycyjnymi i utrzymaniowymi. Umożliwia zdalne zarządzanie alarmami i zdarzeniami rejestrowanymi przez urządzenia na obiektach technicznych.

 • Funkcjonalności platformy Syntion pozwalają ponadto na zwiększenie efektywności operacyjnej i kosztowej poprzez monitoring funkcjonalności urządzeń, zużycia energii elektrycznej, kontrolę procesów czy benchmark technologii.

 • Kontrola i analiza pracy urządzeń infrastruktury technicznej przyczyniają się do obniżenia kosztów jej eksploatacji, zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa.

 • Dzięki swojej unikalnej architekturze umożliwia integrację innych urządzeń oraz systemów zarządzania.

 • Platforma wyposażona jest w zaawansowane moduły analityczne i prezentacji danych, co pozwala na tworzenie kompleksowych i czytelnych raportów.

Jak działa Syntion?

Jak działa Syntion?
Sterownik N!BoX
lub inny sterownik*
* Możliwa jest również komunikacja bezpośrednio z peryferiami
 • Systemy zasilania DC
 • Systemy zasilania AC
 • Agregaty prądotwórcze
 • Moduły kontroli akumulatorów
 • Systemy alarmowe, ostrzegawcze, dostępu
 • Urządzenia kontroli środowiskowej
 • Klimatyzacja, wentylacja, grzejnik
 • Stacje pogodowe
 • Zestawy akumulatorów
 • i inne urządzenia peryferyjne...

Przykłady zastosowań

 • Monitorowanie pracy i stanu akumulatorów
  Monitorowanie pracy i stanu akumulatorów
  Monitorowanie pracy i stanu akumulatorów
 • Monitoring parametrów środowiskowych
  Monitoring parametrów środowiskowych
  Monitoring parametrów środowiskowych
 • Systemy zasilania
  Systemy zasilania
  Systemy zasilania

Funkcjonalności systemu Syntion

 • Prezentacja aktualnych danych pomiarowych w formie tabeli.
  Prezentacja aktualnych danych pomiarowych w formie tabeli.
 • Prezentacja aktualnych i historycznych zdarzeń na obiekcie, zdarzenia pochodzą bezpośrednio z urządzeń peryferyjnych lub są wynikiem analizy danych pomiarowych.
  Prezentacja aktualnych i historycznych zdarzeń na obiekcie, zdarzenia pochodzą bezpośrednio z urządzeń peryferyjnych lub są wynikiem analizy danych pomiarowych.
 • Widok geograficznej lokalizacji obiektów na mapie. Umożliwia łatwy i szybki podgląd najważniejszych zdarzeń oraz danych pomiarowych.
  Widok geograficznej lokalizacji obiektów na mapie. Umożliwia łatwy i szybki podgląd najważniejszych zdarzeń oraz danych pomiarowych.
 • Możliwość szybkiej identyfikacji oraz filtracji obiektów.
  Możliwość szybkiej identyfikacji oraz filtracji obiektów.
 • Wizualizacja wybranych parametrów na predefiniowanych raportach.
  Wizualizacja wybranych parametrów na predefiniowanych raportach.
 • Prezentacja graficzna wartości parametrów pomiarowych. Możliwość wizualizacji danych na jednym lub kilku wykresach, z predefiniowanym interwałem oraz w wybranym przedziale czasowym.
  Prezentacja graficzna wartości parametrów pomiarowych. Możliwość wizualizacji danych na jednym lub kilku wykresach, z predefiniowanym interwałem oraz w wybranym przedziale czasowym.
 • Odczyt parametrów
 • Tworzenie raportów
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Detekcja anomalii, usterek i awarii
 • Monitorowanie funkcjonalności urządzeń
 • Zdalne zarządzanie
 • Optymalizacja kosztów
 • Możliwość integracji z innymi urządzeniami i systemami
 • Benchmark urządzeń
 • Kontrola procesów
 • Kontrola dostępu
 • Zwiększenie efektywności pracy urządzeń
 • Pomiar i przekroczenie zdefiniowanej wartości
 • Alarm
 • Reakcja (SMS / E-mail / Telefon)
 • Usunięcie awarii

Nagrody

 • System N!BoX, którego częścią jest platforma Syntion zdobył nagrodę Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018
  Nagrody

  Konkurs Lider Bezpieczeństwa Państwa

  organizowany jest przez:

  Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

  w celu promowania innowacyjnych produktów, projektów i usług, które mogą zostać zastosowane w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych oraz usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego.

 • System N!BoX nagrodzony srebrnym „Laurem Innowacyjności 2018”
  Nagrody

  Organizatorem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a wykonawcą Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.

  Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

  Z przyjemnością informujemy, że firma NetWorks odebrała srebrny „Laur Innowacyjności” w kategorii „Informatyka, oprogramowanie” za System N!BoX.

Dlaczego Syntion?

 • Innowacyjne rozwiązanie

  pozwalające na kompleksowe monitorowanie, nadzór i sterowanie środowiskiem pracy krytycznych urządzeń infrastruktury oraz kontrole parametrów zdalnie.

 • Monitoring parametrów środowiska

  pozwala utrzymać niezawodne działanie urządzeń, wydłużyć ich czas eksploatacji i natychmiast reagować na wykryte odstępstwa.

 • NetWorks

  dostarcza zaawansowane autorskie systemy i narzędzia tworzone przez wysoce wykwalifikowany zespół złożony z programistów oraz administratorów IT.

 • Odczyt parametrów środowiska technicznego

  Odczyt parametrów środowiska technicznego pozwala na dokładną analizę pracy urządzeń, korelacje danych rzeczywistych z modelowymi oraz optymalizację kosztów.

 • Bezpieczeństwo i ciągłość działania

  Zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość działania dla świadczonych przez urządzenia funkcji
  i usług.

N!BoX

Sterownik Systemu N!BoX

Sterownik N!BoX jest elementem systemu monitoringu środowiska, służącym do zarządzania elementami systemu i nadzoru środowiska technicznego obiektów.

Główne funkcjonalności
 • Odczyt i rejestracja danych
 • Detekcja i sygnalizacja zagrożeń
 • Odczyt parametrów energetycznych
 • Pomiar parametrów środowiskowych
 • Zdalna komunikacja z systemem Syntion
 • Sterowanie urządzeniami

Kontakt

NetWorks Sp. z o.o.
Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

syntion@networks.pl

NetWorks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000387452, NIP 527-26-56-214, Regon 142953840.

Kapitał zakładowy 30 mln złotych, kapitał wpłacony w całości.