Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa;
  2. W NetWorkS! kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: inspektorodnetworks.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych);
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od momentu otrzymania korespondencji mailowej przez NetWorkS! Sp. z o.o.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO bądź innych obowiązujących przepisów prawa określających zasady przetwarzania danych osobowych;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku niepodania danych osobowych, Pani/Pana zgłoszenie nie otrzyma odpowiedzi.
>