Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), a w szczególności.:

  1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),
  2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
ADRES instalacji radiokomunikacyjnej
Miejscowość
Ulica
Powiat
Województwo
planowana data PEM od - do
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26062
Miejscowość
BĄCZA-KUNINA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26116
Miejscowość
SZCZAWNICA
Ulica
OS. POŁONINY 13
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26145
Miejscowość
GÓRA PRZEHYBA
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26236
Miejscowość
NAWOJOWA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26420
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Ulica
SZWEDZKA 4
Powiat
NOWY SĄCZ
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28107
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
TADEUSZA KOŚCIUSZKI 73
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-30 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28483
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
KANTOROWICKA 203
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-30 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28509
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE 17
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-30 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28517
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
WIELICKA 265
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-30 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28575
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
NOWOHUCKA 45
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-30 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28730
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
STANISŁAWA LEMA 7
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-30 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31233
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
JANA SOBIESKIEGO 105
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31250
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
KRAKOWSKA
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31314
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
KARPACKA 11
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31325
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
STAWOWA 13
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32171
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Ulica
PODLAS 4
Powiat
RUDA ŚLĄSKA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32209
Miejscowość
BĘDZIN
Ulica
STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 7
Powiat
BĘDZIŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32297
Miejscowość
CHORZÓW
Ulica
PUDLERSKA 18
Powiat
CHORZÓW
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32434
Miejscowość
MYSŁOWICE
Ulica
POWSTAŃCÓW 5
Powiat
MYSŁOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32440
Miejscowość
KATOWICE
Ulica
SKWER WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 91
Powiat
KATOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32449
Miejscowość
CHORZÓW
Ulica
MAZURSKA 12
Powiat
CHORZÓW
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32451
Miejscowość
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Ulica
DR. ANTONIEGO BUKOWEGO 23
Powiat
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32453
Miejscowość
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Ulica
JAWOROWA 2
Powiat
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32486
Miejscowość
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Ulica
WOJCIECHA KORFANTEGO 3
Powiat
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32561
Miejscowość
CHORZÓW
Ulica
MIKOŁAJA KOPERNIKA 1
Powiat
CHORZÓW
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32641
Miejscowość
CHORZÓW
Ulica
3 MAJA
Powiat
CHORZÓW
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32655
Miejscowość
TARNOWSKIE GÓRY
Ulica
PYSKOWICKA 47 - 51
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32704
Miejscowość
DĄBROWA GÓRNICZA
Ulica
KOKSOWNICZA 1
Powiat
DĄBROWA GÓRNICZA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32882
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Ulica
PIONIERÓW 39
Powiat
RUDA ŚLĄSKA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
35115
Miejscowość
RYBNIK
Ulica
DR. MARIANA RÓŻAŃSKIEGO 14A
Powiat
RYBNIK
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
35226
Miejscowość
RACIBÓRZ
Ulica
KRÓLEWSKA 3
Powiat
RACIBORSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
35415
Miejscowość
RYBNIK
Ulica
SAINT VALLIER 1
Powiat
RYBNIK
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36184
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Ulica
BIALSKA 104/118
Powiat
CZĘSTOCHOWA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-05 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36194
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Ulica
JAGIELLOŃSKA 85/87
Powiat
CZĘSTOCHOWA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-05 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37002
Miejscowość
BISKUPÓW
Ulica
138
Powiat
NYSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37102
Miejscowość
OPOLE
Ulica
STRZELECKA 82
Powiat
OPOLE
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37123
Miejscowość
BRZEG
Ulica
GROBLI 25
Powiat
BRZESKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37135
Miejscowość
KORFANTÓW
Ulica
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 11
Powiat
NYSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37148
Miejscowość
CHRZELICE
Ulica
Powiat
PRUDNICKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37208
Miejscowość
OPOLE
Ulica
ADAMA MICKIEWICZA 1
Powiat
OPOLE
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37284
Miejscowość
OPOLE
Ulica
BUDOWLANYCH 50
Powiat
OPOLE
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37311
Miejscowość
NYSA
Ulica
TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5
Powiat
NYSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37786
Miejscowość
ŚCINAWA NYSKA
Ulica
JAGIELNICKA 22
Powiat
NYSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40711
Miejscowość
KOŚCIERZYNA
Ulica
KOŚCIELNA 5
Powiat
KOŚCIERSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-27 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40741
Miejscowość
MIECHUCINO
Ulica
KOŚCIELNA 2
Powiat
KARTUSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44786
Miejscowość
NAGLADY
Ulica
Powiat
OLSZTYŃSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48847
Miejscowość
STARY TARG
Ulica
Powiat
SZTUMSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50218
Miejscowość
SOPOT
Ulica
STANISŁAWA MONIUSZKI 21
Powiat
SOPOT
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
59187
Miejscowość
RYBAKI
Ulica
Powiat
KOŚCIERSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-28 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61062
Miejscowość
SKĄPE
Ulica
Powiat
ŚWIEBODZIŃSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62509
Miejscowość
DESZCZNO
Ulica
Powiat
GORZOWSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62510
Miejscowość
KŁODAWA
Ulica
GORZOWSKA 11
Powiat
GORZOWSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62520
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Ulica
ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA 102
Powiat
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62545
Miejscowość
BOLESZKOWICE
Ulica
Powiat
MYŚLIBORSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62595
Miejscowość
SUCHLICA
Ulica
5
Powiat
MYŚLIBORSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63535
Miejscowość
KONIN
Ulica
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 2
Powiat
KONIN
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63539
Miejscowość
KONIN
Ulica
KLECZEWSKA 41
Powiat
KONIN
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63552
Miejscowość
GENOWEFA
Ulica
Powiat
KONIŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63574
Miejscowość
SZYSZŁOWO
Ulica
Powiat
SŁUPECKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
66043
Miejscowość
LEŚNIEWO
Ulica
11
Powiat
GNIEŹNIEŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
66064
Miejscowość
POZNAŃ
Ulica
ADAMA WRZOSKA 1
Powiat
POZNAŃ
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-06 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69207
Miejscowość
BOROWICE
Ulica
52
Powiat
KARKONOSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-28 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69539
Miejscowość
KARPACZ
Ulica
KARKONOSKA 14
Powiat
KARKONOSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-05-28 - 2024-05-31
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
70328
Miejscowość
POZNAŃ
Ulica
WARZYWNA 17
Powiat
POZNAŃ
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-06 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
71022
Miejscowość
GNIEZNO
Ulica
ELIZY ORZESZKOWEJ 22
Powiat
GNIEŹNIEŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73075
Miejscowość
BEZRZECZE
Ulica
ZAŚCIANKOWA
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73193
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
AL. WYZWOLENIA 40-44
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73236
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
DUŃSKA 25
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73265
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
JUNACKA 21/25
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73453
Miejscowość
MIERZYN
Ulica
WELECKA 23f
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73902
Miejscowość
POLICE
Ulica
KUŹNICKA 1
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73932
Miejscowość
SIEKIERKI
Ulica
36
Powiat
GRYFIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74072
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74079
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
SANTOCKA 44
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74083
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
FRYDERYKA CHOPINA 22
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74131
Miejscowość
PILCHOWO
Ulica
SPACEROWA 9
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74171
Miejscowość
KRAJNIK DOLNY
Ulica
Powiat
GRYFIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74207
Miejscowość
NOWE OBJEZIERZE
Ulica
Powiat
GRYFIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74227
Miejscowość
STOBNO
Ulica
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74231
Miejscowość
DOBRA
Ulica
SPORTOWA
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74351
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
GORLICKA 2
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-03 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
76048
Miejscowość
MIETKÓW
Ulica
KOLEJOWA 39
Powiat
WROCŁAWSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-06 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77011
Miejscowość
BYSTRZYCA
Ulica
Powiat
OŁAWSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-05 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77041
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Ulica
KASZTANOWA 11
Powiat
OŁAWSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-05 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77094
Miejscowość
ŚRODA ŚLĄSKA
Ulica
OŁAWSKA
Powiat
ŚREDZKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-06 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77281
Miejscowość
ŚRODA ŚLĄSKA
Ulica
TARGOWA 1
Powiat
ŚREDZKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-06 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77717
Miejscowość
KĄTY WROCŁAWSKIE
Ulica
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 19
Powiat
WROCŁAWSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-06 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
79509
Miejscowość
KŁODZKO
Ulica
DUSZNICKA 32
Powiat
KŁODZKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
79523
Miejscowość
JASZKOWA DOLNA
Ulica
Powiat
KŁODZKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
79548
Miejscowość
ŚCINAWKA GÓRNA
Ulica
Powiat
KŁODZKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
79577
Miejscowość
WAŁBRZYCH
Ulica
PARKOWA 15
Powiat
WAŁBRZYCH
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-06-04 - 2024-06-07

Data aktualizacji danych: 28.05.2024 16:17:54

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem pomiarów w Państwa lokalu, prosimy o udostępnienie ich
w ww. terminie oraz informacje z tym związaną na adres: laboratoriumnetworks.pl