Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), a w szczególności.:

  1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),
  2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
ADRES instalacji radiokomunikacyjnej
Miejscowość
Ulica
Powiat
Województwo
planowana data PEM od - do
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
14124
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
ŻELAZNA 51/53
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
14392
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
PERKUNA 47
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
15481
Miejscowość
RUDNO
Ulica
28
Powiat
OTWOCKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
20145
Miejscowość
RADOMYŚL WIELKI
Ulica
KĄTY 7
Powiat
MIELECKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23103
Miejscowość
ZRĘCIN
Ulica
Powiat
KROŚNIEŃSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23112
Miejscowość
KROSNO
Ulica
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2
Powiat
KROSNO
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23120
Miejscowość
CZARNORZEKI
Ulica
90
Powiat
KROŚNIEŃSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23128
Miejscowość
BUKOWSKO
Ulica
73
Powiat
SANOCKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23140
Miejscowość
JASZCZEW
Ulica
Powiat
KROŚNIEŃSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23159
Miejscowość
ZAGÓRZ
Ulica
Powiat
SANOCKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23171
Miejscowość
OLSZANICA
Ulica
Powiat
LESKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23171
Miejscowość
OLSZANICA
Ulica
Powiat
LESKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23180
Miejscowość
SMEREK
Ulica
Powiat
LESKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23234
Miejscowość
IWONICZ
Ulica
Powiat
KROŚNIEŃSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23243
Miejscowość
DALIOWA
Ulica
DZIAŁKA 156/1
Powiat
KROŚNIEŃSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23248
Miejscowość
TYLAWA
Ulica
Powiat
KROŚNIEŃSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
24035
Miejscowość
RUSZCZA
Ulica
STANISŁAWA KNOTHEGO 47A
Powiat
STASZOWSKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
24124
Miejscowość
OSIEK
Ulica
OSIEK
Powiat
STASZOWSKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
24140
Miejscowość
ŁYCZBA
Ulica
Powiat
STASZOWSKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
24149
Miejscowość
KIEŁCZYNA
Ulica
Powiat
STASZOWSKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
24175
Miejscowość
OLEŚNICA
Ulica
ZARZECZE
Powiat
STASZOWSKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25346
Miejscowość
LIPNICA DOLNA
Ulica
Powiat
BOCHEŃSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26003
Miejscowość
Raba Niżna
Ulica
Powiat
LIMANOWSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26104
Miejscowość
KLIKUSZOWA
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26116
Miejscowość
SZCZAWNICA
Ulica
OS. POŁONINY 13
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26145
Miejscowość
GÓRA PRZEHYBA
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26146
Miejscowość
KŁODNE
Ulica
Powiat
LIMANOWSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26155
Miejscowość
DĘBNO
Ulica
GÓRA WDŻAR
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26174
Miejscowość
ŁABOWA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26219
Miejscowość
MUSZYNA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26253
Miejscowość
MOSZCZENICA NIŻNA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26262
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Ulica
ZIOŁOWA
Powiat
NOWY SĄCZ
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26284
Miejscowość
GÓRA UTOCZE
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26997
Miejscowość
BRUNARY
Ulica
BRUNARY 33, DZIAŁKA NR 240 0
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
27123
Miejscowość
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Ulica
JANA SAMSONOWICZA 2
Powiat
OSTROWIECKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
27160
Miejscowość
ĆMIELÓW
Ulica
Powiat
OSTROWIECKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
27177
Miejscowość
KIELCE
Ulica
KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 51
Powiat
KIELCE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
27204
Miejscowość
DOBRÓW
Ulica
Powiat
BUSKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
27331
Miejscowość
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Ulica
OKÓLNA 19
Powiat
OSTROWIECKI
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28378
Miejscowość
TENCZYN
Ulica
DZIAŁKA NR 2230/2
Powiat
MYŚLENICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32021
Miejscowość
GLIWICE
Ulica
ADAMA OPLA 1
Powiat
GLIWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32252
Miejscowość
KRZYKAWA
Ulica
Powiat
OLKUSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32254
Miejscowość
OLKUSZ
Ulica
PRZEMYSŁOWA 1
Powiat
OLKUSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32285
Miejscowość
BYTOM
Ulica
ŚWIĘTOCHŁOWICKA 5c
Powiat
BYTOM
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-19 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32351
Miejscowość
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Ulica
MIKOŁAJA 3
Powiat
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-19 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32453
Miejscowość
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Ulica
JAWOROWA 2
Powiat
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-19 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32529
Miejscowość
BABICE
Ulica
Powiat
CHRZANOWSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
35154
Miejscowość
RYBNIK
Ulica
ORZEPOWICKA 15A
Powiat
RYBNIK
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36226
Miejscowość
ZĘBOWICE
Ulica
OPOLSKA 44c
Powiat
OLESKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37049
Miejscowość
LEŚNICA
Ulica
Powiat
STRZELECKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37052
Miejscowość
WIĘKSZYCE
Ulica
Powiat
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37084
Miejscowość
SKARBIMIERZ-OSIEDLE
Ulica
UL. SMAKÓW 2
Powiat
BRZESKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37114
Miejscowość
CHRÓSTY
Ulica
GŁÓWNA
Powiat
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37147
Miejscowość
WYSOKA
Ulica
STRZELECKA 80
Powiat
STRZELECKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37181
Miejscowość
POPIELÓW
Ulica
WOLNOŚCI
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37182
Miejscowość
MURÓW
Ulica
WOLNOŚCI 33
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37184
Miejscowość
OCHODZE
Ulica
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37197
Miejscowość
DOBRZEŃ WIELKI
Ulica
OPOLSKA 52
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37206
Miejscowość
FOSOWSKIE
Ulica
LIPOWA 162 153/3
Powiat
STRZELECKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37211
Miejscowość
KRAPKOWICE
Ulica
KILIŃSKIEGO 3
Powiat
KRAPKOWICKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37234
Miejscowość
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Ulica
GRZEGORZA PIRAMOWICZA 22
Powiat
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37257
Miejscowość
KAMIEŃ ŚLĄSKI
Ulica
PLAC MYŚLIWCA 5
Powiat
KRAPKOWICKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37269
Miejscowość
OPOLE
Ulica
1 MAJA 61
Powiat
OPOLE
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37329
Miejscowość
CHRÓŚCICE
Ulica
POLNA
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37428
Miejscowość
STRZELCE OPOLSKIE
Ulica
1 MAJA
Powiat
STRZELECKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37583
Miejscowość
SCHODNIA
Ulica
CIEPŁOWNICZA 6
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37620
Miejscowość
ZDZIESZOWICE
Ulica
MYŚLIWCA
Powiat
KRAPKOWICKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37642
Miejscowość
PAWŁOWICZKI
Ulica
WYZWOLENIA 1
Powiat
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40013
Miejscowość
GDAŃSK
Ulica
Powiat
GDAŃSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40301
Miejscowość
PRUSZCZ GDAŃSKI
Ulica
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 5
Powiat
GDAŃSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40321
Miejscowość
STRASZYN
Ulica
SOSNOWA 41
Powiat
GDAŃSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40454
Miejscowość
KOWALE
Ulica
37
Powiat
GDAŃSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40724
Miejscowość
WĘSIORY
Ulica
Powiat
KARTUSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40741
Miejscowość
MIECHUCINO
Ulica
KOŚCIELNA 2
Powiat
KARTUSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40775
Miejscowość
RUMIA
Ulica
PODGÓRNA 1
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40782
Miejscowość
RUMIA
Ulica
GRUNWALDZKA 16
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40804
Miejscowość
WEJHEROWO
Ulica
WETERANÓW
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40824
Miejscowość
ŻELAZNO
Ulica
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40996
Miejscowość
GDAŃSK
Ulica
JANA HEWELIUSZA 11
Powiat
GDAŃSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41401
Miejscowość
RZYSZCZEWO
Ulica
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41405
Miejscowość
STARA DĄBROWA
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41417
Miejscowość
SYCEWICE
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41723
Miejscowość
OBJEZIERZE
Ulica
Powiat
BYTOWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41734
Miejscowość
BĘDZIECHOWO
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41737
Miejscowość
CZARNA DĄBRÓWKA
Ulica
Powiat
BYTOWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41738
Miejscowość
KORZYBIE
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41759
Miejscowość
KAMIENIEC
Ulica
KAMIENIEC 7
Powiat
LĘBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41771
Miejscowość
DĘBNICA KASZUBSKA
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41783
Miejscowość
KĘPICE
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41784
Miejscowość
BARCINO
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41785
Miejscowość
PUSTOWO
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41786
Miejscowość
PRZYSTAWY
Ulica
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41816
Miejscowość
DARŁÓWKO
Ulica
GDYŃSKA 3
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41818
Miejscowość
POSTOMINO
Ulica
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41822
Miejscowość
LĘBORK
Ulica
WOJSKA POLSKIEGO 24
Powiat
LĘBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41827
Miejscowość
LĘBORK
Ulica
ZWYCIĘSTWA 12
Powiat
LĘBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41828
Miejscowość
MASZEWO K/CEWIC
Ulica
FABRYCZNA 3
Powiat
LĘBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41829
Miejscowość
WOLINIA
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41830
Miejscowość
WIKLINO
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41831
Miejscowość
WARBLINO
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41835
Miejscowość
USTKA
Ulica
POLNA
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41836
Miejscowość
LĘBORK
Ulica
ŁĄCZNA 2
Powiat
LĘBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42723
Miejscowość
POLANÓW
Ulica
KOLEJOWA
Powiat
KOSZALIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43101
Miejscowość
GAJEWO
Ulica
LEŚNA
Powiat
GIŻYCKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43302
Miejscowość
RYDWĄGI
Ulica
Powiat
MRĄGOWSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43305
Miejscowość
PROBARK
Ulica
Powiat
MRĄGOWSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43330
Miejscowość
PIECKI
Ulica
PL. 1 MAJA 6
Powiat
MRĄGOWSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43333
Miejscowość
KRUTYŃ
Ulica
Powiat
MRĄGOWSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43501
Miejscowość
PISZ
Ulica
TĘCZOWA
Powiat
PISKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43520
Miejscowość
DĄBRÓWKA
Ulica
Powiat
PISKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43542
Miejscowość
RUCIANE-NIDA
Ulica
Powiat
PISKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44849
Miejscowość
KĘTRZYN
Ulica
ZBOŻOWA 10
Powiat
KĘTRZYŃSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44902
Miejscowość
SZCZYTNO
Ulica
POLSKA 12
Powiat
SZCZYCIEŃSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44910
Miejscowość
TRELKOWO
Ulica
Powiat
SZCZYCIEŃSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50281
Miejscowość
STĘŻYCA
Ulica
PARKOWA
Powiat
KARTUSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50737
Miejscowość
GDAŃSK
Ulica
AL. GRUNWALDZKA 472A
Powiat
GDAŃSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50856
Miejscowość
GDAŃSK
Ulica
AL. GRUNWALDZKA 409
Powiat
GDAŃSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
59177
Miejscowość
WEJHEROWO
Ulica
I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO 106
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61202
Miejscowość
SMARDZEWO
Ulica
Powiat
ŚWIEBODZIŃSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61900
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Ulica
NOWY KISIELIN-NAUKOWA
Powiat
ZIELONA GÓRA
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62597
Miejscowość
RÓŻANKI
Ulica
GORZOWSKA
Powiat
GORZOWSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62600
Miejscowość
BLEDZEW
Ulica
Powiat
MIĘDZYRZECKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63518
Miejscowość
RUSSOCICE
Ulica
Powiat
TURECKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63528
Miejscowość
KOWALEWEK
Ulica
Powiat
KONIŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64558
Miejscowość
KRZYŻ WIELKOPOLSKI
Ulica
PORTOWA 6
Powiat
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69512
Miejscowość
GOLEJÓW
Ulica
Powiat
LWÓWECKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69568
Miejscowość
SZKLARSKA PORĘBA
Ulica
Powiat
KARKONOSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69576
Miejscowość
SZKLARSKA PORĘBA
Ulica
Powiat
KARKONOSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69615
Miejscowość
LUBOMIERZ
Ulica
PL. KOŚCIELNY 1
Powiat
LWÓWECKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
70266
Miejscowość
JASIN
Ulica
RABOWICKA 2
Powiat
POZNAŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
70305
Miejscowość
POZNAŃ
Ulica
MORENOWA
Powiat
POZNAŃ
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
70946
Miejscowość
ŚRODA WIELKOPOLSKA
Ulica
Powiat
ŚREDZKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
71025
Miejscowość
WILKOWYJA
Ulica
Powiat
GNIEŹNIEŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
71058
Miejscowość
SULĘCINEK
Ulica
Powiat
ŚREDZKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
71555
Miejscowość
TUROSTÓWKO
Ulica
Powiat
GNIEŹNIEŃSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73186
Miejscowość
STARE BRYNKI
Ulica
31
Powiat
GRYFIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73724
Miejscowość
JATKI
Ulica
99/2
Powiat
KAMIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73972
Miejscowość
MRZEŻYNO
Ulica
NADMORSKA 7
Powiat
GRYFICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74102
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
LUDOWA 13
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74134
Miejscowość
DĘBIEC
Ulica
1a
Powiat
PYRZYCKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74206
Miejscowość
PYRZYCE
Ulica
WARSZAWSKA 24
Powiat
PYRZYCKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74215
Miejscowość
GOLCZEWO
Ulica
9 MAJA 14
Powiat
KAMIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74236
Miejscowość
ZIEMOMYŚL A
Ulica
Powiat
STARGARDZKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74986
Miejscowość
CHLEBOWO
Ulica
Powiat
GRYFIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
76168
Miejscowość
WROCŁAW
Ulica
PŁUŻNA 23
Powiat
WROCŁAW
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
76410
Miejscowość
GNIECHOWICE
Ulica
WROCŁAWSKA 33
Powiat
WROCŁAWSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77031
Miejscowość
OWCZARY
Ulica
Powiat
OŁAWSKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77046
Miejscowość
DĘBOWY DWÓR
Ulica
DĘBOWY DWÓR dz. 116
Powiat
OLEŚNICKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77218
Miejscowość
SOKOŁOWICE
Ulica
Powiat
OLEŚNICKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77231
Miejscowość
WROCŁAW
Ulica
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 45
Powiat
WROCŁAW
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77279
Miejscowość
OSTROWINA
Ulica
11
Powiat
OLEŚNICKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77906
Miejscowość
OLEŚNICA
Ulica
Powiat
OLEŚNICKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-18 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
79515
Miejscowość
DOMASZKÓW
Ulica
Powiat
KŁODZKI
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80159
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
KALISKA 11
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80223
Miejscowość
MIŃSK MAZOWIECKI
Ulica
TADEUSZA KOŚCIUSZKI 11
Powiat
MIŃSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80234
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
SOLEC 48
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80343
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
WILCZA 3
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80369
Miejscowość
OTRĘBUSY
Ulica
WIEJSKA 2
Powiat
PRUSZKOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80469
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
TADEUSZA KORZONA 80a
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81006
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
OSTROBRAMSKA 75
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81204
Miejscowość
PRUSZKÓW
Ulica
OŁÓWKOWA 1
Powiat
PRUSZKOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81251
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
SMOLEŃSKA 66
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81284
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
PUŁAWSKA 266
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81285
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
SYMFONII 5
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81311
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
OSMAŃSKA 9
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81900
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
WIEJSKA 9
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90047
Miejscowość
ŁÓDŹ
Ulica
TRAKTOROWA 90
Powiat
ŁÓDŹ
Województwo
ŁÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90117
Miejscowość
ŁÓDŹ
Ulica
POPRZECZNA 11
Powiat
ŁÓDŹ
Województwo
ŁÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90177
Miejscowość
ŁÓDŹ
Ulica
PASIECZNA 2/6
Powiat
ŁÓDŹ
Województwo
ŁÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90896
Miejscowość
ŁÓDŹ
Ulica
WÓLCZAŃSKA 128
Powiat
ŁÓDŹ
Województwo
ŁÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90916
Miejscowość
ŁÓDŹ
Ulica
WARSZAWSKA 131/133
Powiat
ŁÓDŹ
Województwo
ŁÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
92355
Miejscowość
GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY
Ulica
Powiat
ŁĘCZYCKI
Województwo
ŁÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-17 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
95012
Miejscowość
MARIANOWO
Ulica
Powiat
ŁOMŻYŃSKI
Województwo
PODLASKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
95032
Miejscowość
GRAJEWO
Ulica
WIÓROWA 1
Powiat
GRAJEWSKI
Województwo
PODLASKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-16 - 2024-04-19
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
10074474
Miejscowość
GOLENIÓW
Ulica
RZEMIEŚLNICZA 1
Powiat
GOLENIOWSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2024-04-15 - 2024-04-19

Data aktualizacji danych: 14.04.2024 07:24:00

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem pomiarów w Państwa lokalu, prosimy o udostępnienie ich
w ww. terminie oraz informacje z tym związaną na adres: laboratoriumnetworks.pl