Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), a w szczególności.:

  1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),
  2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
ADRES instalacji radiokomunikacyjnej
Miejscowość
Ulica
Powiat
Województwo
planowana data PEM od - do
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
15396
Miejscowość
K¥TY CZERNICKIE
Ulica
35
Powiat
WO£OMIÑSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
20129
Miejscowość
KOLBUSZOWA
Ulica
KOLEJOWA 10
Powiat
KOLBUSZOWSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
20191
Miejscowość
HANDZLÓWKA
Ulica
Powiat
£AÑCUCKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
21344
Miejscowość
JAROS£AW
Ulica
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 3
Powiat
JAROS£AWSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23118
Miejscowość
BRZOZÓW
Ulica
3-GO MAJA 1
Powiat
BRZOZOWSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23133
Miejscowość
DUKLA
Ulica
Powiat
KROŒNIEÑSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23141
Miejscowość
JAS£O
Ulica
FABRYCZNA 6
Powiat
JASIELSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23174
Miejscowość
KRZEMIENNA
Ulica
Powiat
BRZOZOWSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23203
Miejscowość
JAS£O
Ulica
Powiat
JASIELSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
23208
Miejscowość
H£UDNO
Ulica
3358
Powiat
BRZOZOWSKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
24178
Miejscowość
NOWA DÊBA
Ulica
JULIUSZA S£OWACKIEGO 1A
Powiat
TARNOBRZESKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25108
Miejscowość
ZAWADA
Ulica
Powiat
TARNOWSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25114
Miejscowość
LUBASZOWA
Ulica
Powiat
TARNOWSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25122
Miejscowość
WOLA RZÊDZIÑSKA
Ulica
DZIA£KA NR 4730/1
Powiat
TARNOWSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25324
Miejscowość
JOD£OWA
Ulica
Powiat
DÊBICKI
Województwo
PODKARPACKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25347
Miejscowość
PROSZÓWKI
Ulica
Powiat
BOCHEÑSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25530
Miejscowość
BUCZE
Ulica
Powiat
BRZESKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26130
Miejscowość
RABA NI¯NA
Ulica
Powiat
LIMANOWSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26142
Miejscowość
KROŒCIENKO NAD DUNAJCEM
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26144
Miejscowość
TYLMANOWA
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26163
Miejscowość
GORLICE
Ulica
ZAKOLE 10
Powiat
GORLICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26177
Miejscowość
GORLICE
Ulica
FRYDERYKA CHOPINA 33
Powiat
GORLICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26185
Miejscowość
NOWY S¥CZ
Ulica
WÊGIERSKA 144A
Powiat
NOWY S¥CZ
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26186
Miejscowość
NOWY S¥CZ
Ulica
M£YÑSKA 5
Powiat
NOWY S¥CZ
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26187
Miejscowość
NOWY S¥CZ
Ulica
MAGAZYNOWA 7
Powiat
NOWY S¥CZ
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26189
Miejscowość
ZAKOPANE
Ulica
Powiat
TATRZAÑSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26236
Miejscowość
NAWOJOWA
Ulica
Powiat
NOWOS¥DECKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26270
Miejscowość
RABA WY¯NA
Ulica
Powiat
NOWOTARSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26371
Miejscowość
£¥CKO
Ulica
Powiat
NOWOS¥DECKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26478
Miejscowość
NOWY S¥CZ
Ulica
Powiat
NOWY S¥CZ
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28050
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
ALEJA POKOJU 18
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28129
Miejscowość
WIELICZKA
Ulica
HENRYKA SIENKIEWICZA 24
Powiat
WIELICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28282
Miejscowość
ZAGACIE, DZIA£KA NR 469/2
Ulica
Powiat
KRAKOWSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28395
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
BPA ALBINA MA£YSIAKA 1
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
28706
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
ALEJA JANA PAW£A II 196
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
29150
Miejscowość
KRAKÓW
Ulica
£OWIENICKA 4
Powiat
KRAKÓW
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
29349
Miejscowość
WIELICZKA
Ulica
KRAKOWSKA 14c
Powiat
WIELICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
29756
Miejscowość
JAWORNIK
Ulica
320
Powiat
MYŒLENICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31113
Miejscowość
JORDANÓW
Ulica
MICKIEWICZA 1
Powiat
SUSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31119
Miejscowość
ANDRYCHÓW
Ulica
KRAKOWSKA 83
Powiat
WADOWICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31133
Miejscowość
MIÊDZYBRODZIE ¯YWIECKIE
Ulica
ENERGETYKÓW 9
Powiat
¯YWIECKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31151
Miejscowość
PÓ£WIEŒ
Ulica
Powiat
WADOWICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31204
Miejscowość
CHOCZNIA
Ulica
Powiat
WADOWICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31682
Miejscowość
JAWISZOWICE
Ulica
MICKIEWICZA 32
Powiat
OŒWIÊCIMSKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31776
Miejscowość
WITANOWICE
Ulica
KOŒCIELNA
Powiat
WADOWICKI
Województwo
MA£OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32035
Miejscowość
ZABRZE
Ulica
BYTOMSKA 1
Powiat
ZABRZE
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32220
Miejscowość
SOSNOWIEC
Ulica
WOJSKA POLSKIEGO 6
Powiat
SOSNOWIEC
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32264
Miejscowość
SOSNOWIEC
Ulica
OGRODOWA (KOT£OWNIA WYDZ. NR 1) 1
Powiat
SOSNOWIEC
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32473
Miejscowość
SOSNOWIEC
Ulica
SZPITALNA 1
Powiat
SOSNOWIEC
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32601
Miejscowość
KATOWICE
Ulica
ADAMA MICKIEWICZA 29
Powiat
KATOWICE
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32799
Miejscowość
S£AWKÓW
Ulica
CEGIELNIANA 1
Powiat
BÊDZIÑSKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32917
Miejscowość
ZABRZE
Ulica
GEN. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO 6
Powiat
ZABRZE
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
35000
Miejscowość
BIERUÑ
Ulica
ŒWIERCZYNIECKA 85
Powiat
BIERUÑSKO-LÊDZIÑSKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
35127
Miejscowość
SZCZEJKOWICE
Ulica
LEŒNA
Powiat
RYBNICKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36109
Miejscowość
CZÊSTOCHOWA
Ulica
KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO 54/60
Powiat
CZÊSTOCHOWA
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36116
Miejscowość
¯ARKI
Ulica
Powiat
MYSZKOWSKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36156
Miejscowość
CZÊSTOCHOWA
Ulica
KOŒCIELNA 53/63
Powiat
CZÊSTOCHOWA
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36228
Miejscowość
LUBLINIEC
Ulica
GRUNWALDZKA
Powiat
LUBLINIECKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36247
Miejscowość
CIASNA
Ulica
CIASNA 867/45 i 864/23
Powiat
LUBLINIECKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
36620
Miejscowość
ZAWIERCIE
Ulica
GROBLA
Powiat
ZAWIERCIAÑSKI
Województwo
ŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37084
Miejscowość
SKARBIMIERZ-OSIEDLE
Ulica
UL. SMAKÓW 2
Powiat
BRZESKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37160
Miejscowość
STARA KUNIA
Ulica
BRZOZOWA 48
Powiat
KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37182
Miejscowość
MURÓW
Ulica
WOLNOŒCI 33
Powiat
OPOLSKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37214
Miejscowość
OPOLE
Ulica
WSCHODNIA 23
Powiat
OPOLE
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
37256
Miejscowość
GRODKÓW
Ulica
RYNEK 1
Powiat
BRZESKI
Województwo
OPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40075
Miejscowość
GDAÑSK
Ulica
FRANCISZKA SCHUBERTA 102A
Powiat
GDAÑSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40389
Miejscowość
LUBIKI
Ulica
WIEJSKA 9
Powiat
STAROGARDZKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40511
Miejscowość
GDYNIA
Ulica
KORNELA MAKUSZYÑSKIEGO 2
Powiat
GDYNIA
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40704
Miejscowość
STARY BUKOWIEC
Ulica
Powiat
KOŒCIERSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40707
Miejscowość
LIPUSZ
Ulica
PARTYZANTÓW
Powiat
KOŒCIERSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40709
Miejscowość
£UBIANA
Ulica
Powiat
KOŒCIERSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40799
Miejscowość
GOŒCICINO
Ulica
FABRYCZNA 1
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40808
Miejscowość
K¥PINO
Ulica
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40828
Miejscowość
STARZYNO
Ulica
D£UGA 28
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40845
Miejscowość
BIA£OGÓRA
Ulica
ŒWIERKOWA 1
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40996
Miejscowość
GDAÑSK
Ulica
JANA HEWELIUSZA 11
Powiat
GDAÑSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41025
Miejscowość
ROLE
Ulica
13
Powiat
BYTOWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41405
Miejscowość
STARA D¥BROWA
Ulica
Powiat
S£UPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41773
Miejscowość
JUTRZENKA
Ulica
Powiat
BYTOWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42022
Miejscowość
KOSZALIN
Ulica
£U¯YCKA 25a
Powiat
KOSZALIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42454
Miejscowość
OSÓWKO
Ulica
Powiat
BIA£OGARDZKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42709
Miejscowość
KLISZNO
Ulica
Powiat
KOSZALIÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42712
Miejscowość
GRZMI¥CA
Ulica
BOBOLICKA
Powiat
SZCZECINECKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42841
Miejscowość
ŒWIDWIN
Ulica
S£OWIAÑSKA 9
Powiat
ŒWIDWIÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42845
Miejscowość
SMARDZKO
Ulica
Powiat
ŒWIDWIÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42893
Miejscowość
CZAPLINEK
Ulica
D£UGA 31
Powiat
DRAWSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43101
Miejscowość
GAJEWO
Ulica
LEŒNA
Powiat
GI¯YCKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43108
Miejscowość
GI¯YCKO
Ulica
MONIUSZKI 14
Powiat
GI¯YCKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43326
Miejscowość
TA£TY
Ulica
Powiat
MR¥GOWSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43507
Miejscowość
PISZ
Ulica
JAGODNA 3
Powiat
PISKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44026
Miejscowość
OLSZTYN
Ulica
BISKUPA TOMASZA WILCZYÑSKIEGO 7
Powiat
OLSZTYN
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44209
Miejscowość
OSTRÓDA
Ulica
ADAMA MICKIEWICZA 21
Powiat
OSTRÓDZKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44211
Miejscowość
LIKSAJNY
Ulica
Powiat
OSTRÓDZKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44226
Miejscowość
GRABOWO LEŒNE
Ulica
Powiat
NIDZICKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44240
Miejscowość
MOR¥G
Ulica
MAZURSKA 1
Powiat
OSTRÓDZKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44242
Miejscowość
MOR¥G
Ulica
HERDERA 1
Powiat
OSTRÓDZKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44558
Miejscowość
HENRYKOWO
Ulica
Powiat
LIDZBARSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44711
Miejscowość
DWIERZUTY
Ulica
Powiat
SZCZYCIEÑSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44727
Miejscowość
BARCIANY
Ulica
OGRODOWA 11
Powiat
KÊTRZYÑSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44740
Miejscowość
SO£TYSOWIZNA
Ulica
SO£TYSOWIZNA 11a
Powiat
BARTOSZYCKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44741
Miejscowość
GÓROWO I£AWECKIE
Ulica
KARD. WYSZYÑSKIEGO 31
Powiat
BARTOSZYCKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44908
Miejscowość
JEDWABNO
Ulica
Powiat
SZCZYCIEÑSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45022
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Ulica
¯EGLARSKA 4
Powiat
BYDGOSZCZ
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45141
Miejscowość
D¥BROWA CHE£MIÑSKA
Ulica
Powiat
BYDGOSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45306
Miejscowość
DOLNA GRUPA
Ulica
84
Powiat
ŒWIECKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45417
Miejscowość
MAKOWISKA
Ulica
Powiat
BYDGOSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45771
Miejscowość
B¥KOWO
Ulica
Powiat
ŒWIECKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46012
Miejscowość
TORUÑ
Ulica
OKÓLNA 136
Powiat
TORUÑ
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46043
Miejscowość
TORUÑ
Ulica
GEN. JÓZEFA BEMA 23/29
Powiat
TORUÑ
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46125
Miejscowość
GRUDZI¥DZ
Ulica
CHE£MIÑSKA 4
Powiat
GRUDZI¥DZ
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46639
Miejscowość
BISKUPIEC
Ulica
SZTYNWA£DZKA 14
Powiat
NOWOMIEJSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46647
Miejscowość
SUMIN
Ulica
27
Powiat
NOWOMIEJSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46658
Miejscowość
WROCKI
Ulica
Powiat
GOLUBSKO-DOBRZYÑSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46728
Miejscowość
ZGNI£OB£OTY
Ulica
Powiat
BRODNICKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46764
Miejscowość
STOLNO
Ulica
Powiat
CHE£MIÑSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
46888
Miejscowość
GRUDZI¥DZ
Ulica
LUDWIKA WARYÑSKIEGO 32-36
Powiat
GRUDZI¥DZ
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
47026
Miejscowość
W£OC£AWEK
Ulica
PL. MIKO£AJA KOPERNIKA 7
Powiat
W£OC£AWEK
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
47301
Miejscowość
WARZ¥CHEWA POLSKA
Ulica
DZ NR 773 1
Powiat
W£OC£AWSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
47631
Miejscowość
RYBINY
Ulica
Powiat
RADZIEJOWSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
47856
Miejscowość
KAMIEÑ KOTOWY
Ulica
16
Powiat
LIPNOWSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48012
Miejscowość
ELBL¥G
Ulica
GENERA£A JÓZEFA BEMA 80
Powiat
ELBL¥G
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48015
Miejscowość
ELBL¥G
Ulica
MOSTOWA 18
Powiat
ELBL¥G
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48140
Miejscowość
KRYNICA MORSKA
Ulica
Powiat
NOWODWORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48319
Miejscowość
MI£ORADZ
Ulica
Powiat
MALBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48708
Miejscowość
GORYÑ
Ulica
Powiat
I£AWSKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48735
Miejscowość
Z¥BROWIEC
Ulica
Powiat
ELBL¥SKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48815
Miejscowość
STEGNA
Ulica
SPORTOWA
Powiat
NOWODWORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48817
Miejscowość
SUCHACZ
Ulica
WOLBROMSKA 4
Powiat
ELBL¥SKI
Województwo
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48841
Miejscowość
MALBORK
Ulica
HENRYKA SIENKIEWICZA 35
Powiat
MALBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48842
Miejscowość
MALBORK
Ulica
DALEKA 72
Powiat
MALBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48850
Miejscowość
KÊPINA
Ulica
Powiat
SZTUMSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48852
Miejscowość
SZTUM
Ulica
OS. NAD JEZIOREM 13
Powiat
SZTUMSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48870
Miejscowość
SZTUM
Ulica
¯EROMSKIEGO 12
Powiat
SZTUMSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50120
Miejscowość
GDYNIA
Ulica
ADM. J. UNRUGA 122
Powiat
GDYNIA
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50683
Miejscowość
GO£ÊBIEWO WIELKIE
Ulica
Powiat
GDAÑSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50695
Miejscowość
KALISKA
Ulica
D£UGA 5a
Powiat
STAROGARDZKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50697
Miejscowość
SWARO¯YN
Ulica
Powiat
TCZEWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
55031
Miejscowość
BRZENO
Ulica
18
Powiat
ŒWIECKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61035
Miejscowość
BOJAD£A
Ulica
SULECHOWSKA 41
Powiat
ZIELONOGÓRSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61142
Miejscowość
NOWA SÓL
Ulica
KACZKOWSKIEGO
Powiat
NOWOSOLSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61212
Miejscowość
TRZEBIECHÓW
Ulica
SULECHOWSKA 38
Powiat
ZIELONOGÓRSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61449
Miejscowość
PRZYTOK
Ulica
Powiat
ZIELONOGÓRSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61514
Miejscowość
NOWA SÓL
Ulica
WROC£AWSKA 20
Powiat
NOWOSOLSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61561
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Ulica
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 142a
Powiat
ZIELONA GÓRA
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61626
Miejscowość
WILKANOWO
Ulica
Powiat
ZIELONOGÓRSKI
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
61900
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Ulica
NOWY KISIELIN-NAUKOWA
Powiat
ZIELONA GÓRA
Województwo
LUBUSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62027
Miejscowość
DRAWNO
Ulica
LEŒNIKÓW
Powiat
CHOSZCZEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62044
Miejscowość
SULISZEWO
Ulica
ZIELONA
Powiat
CHOSZCZEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
62122
Miejscowość
CHOSZCZNO
Ulica
MALCZEWSKIEGO
Powiat
CHOSZCZEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63538
Miejscowość
KONIN
Ulica
JÓZEFA PI£SUDSKIEGO 2
Powiat
KONIN
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63539
Miejscowość
KONIN
Ulica
KLECZEWSKA 41
Powiat
KONIN
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63567
Miejscowość
SKULSK
Ulica
Powiat
KONIÑSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63607
Miejscowość
KONIN
Ulica
MARII D¥BROWSKIEJ 8
Powiat
KONIN
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
63653
Miejscowość
KONIN
Ulica
JAROS£AWA D¥BROWSKIEGO 6
Powiat
KONIN
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64051
Miejscowość
GO£AÑCZ
Ulica
MARGONIÑSKA 8
Powiat
W¥GROWIECKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64068
Miejscowość
W¥GROWIEC
Ulica
LEŒNA 1A
Powiat
W¥GROWIECKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64096
Miejscowość
ROGONO
Ulica
JARACZ 29
Powiat
OBORNICKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64131
Miejscowość
PI£A
Ulica
LUDWIKA RYDYGIERA 1
Powiat
PILSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64155
Miejscowość
PODGAJE
Ulica
Powiat
Z£OTOWSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64386
Miejscowość
MARGONIN
Ulica
KOŒCIUSZKI 13
Powiat
CHODZIESKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64399
Miejscowość
OBORNIKI
Ulica
£UKOWSKA 3
Powiat
OBORNICKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64504
Miejscowość
STR¥CZNO
Ulica
Powiat
WA£ECKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64514
Miejscowość
CHODZIE¯
Ulica
TADEUSZA SIEJAKA 29
Powiat
CHODZIESKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64548
Miejscowość
UJŒCIE
Ulica
WIERZBOWA 7
Powiat
PILSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64553
Miejscowość
GOSTOMIA
Ulica
Powiat
WA£ECKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64556
Miejscowość
KAMIONKA
Ulica
1A
Powiat
CHODZIESKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64572
Miejscowość
£EKNO
Ulica
Powiat
W¥GROWIECKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64613
Miejscowość
PIECNIK
Ulica
Powiat
WA£ECKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64654
Miejscowość
ROGONO
Ulica
FABRYCZNA 7
Powiat
OBORNICKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64686
Miejscowość
WA£CZ
Ulica
GENERA£A W£ADYS£AWA ANDERSA
Powiat
WA£ECKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
64723
Miejscowość
PARKOWO
Ulica
98A
Powiat
OBORNICKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
67162
Miejscowość
S£UPIA POD KÊPNEM
Ulica
SZEROKA 1
Powiat
KÊPIÑSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
68064
Miejscowość
LUBIN
Ulica
ŒCINAWSKA 20
Powiat
LUBIÑSKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
68379
Miejscowość
TYMOWA
Ulica
7
Powiat
LUBIÑSKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69045
Miejscowość
ZEBRZYDOWA
Ulica
ZEBRZYDOWA 265
Powiat
BOLES£AWIECKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69078
Miejscowość
OSIECZNICA
Ulica
KLICZKÓW 59
Powiat
BOLES£AWIECKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69558
Miejscowość
PIEÑSK
Ulica
D£UGA 1
Powiat
ZGORZELECKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69573
Miejscowość
SZKLARSKA PORÊBA
Ulica
ADAMA MICKIEWICZA 11
Powiat
KARKONOSKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
69614
Miejscowość
JELENIA GÓRA
Ulica
EUGENIUSZA ROMERA 7
Powiat
JELENIA GÓRA
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
70069
Miejscowość
MIECZEWO
Ulica
Powiat
POZNAÑSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
70691
Miejscowość
KONARZEWO
Ulica
KOŒCIELNA 2
Powiat
POZNAÑSKI
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
71106
Miejscowość
POZNAÑ
Ulica
STANIS£AWA PRZYBYSZEWSKIEGO 49
Powiat
POZNAÑ
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
71119
Miejscowość
POZNAÑ
Ulica
CZECHOS£OWACKA 27
Powiat
POZNAÑ
Województwo
WIELKOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73130
Miejscowość
ŒWINOUJŒCIE
Ulica
PL. S£OWIAÑSKI 11
Powiat
ŒWINOUJŒCIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73132
Miejscowość
ŒWINOUJŒCIE
Ulica
DWORCOWA 2
Powiat
ŒWINOUJŒCIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73214
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
SZYMONA KONARSKIEGO 10
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73418
Miejscowość
P£OTY
Ulica
KOSZALIÑSKA
Powiat
GRYFICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73465
Miejscowość
ŒWINOUJŒCIE
Ulica
UZDROWISKOWA
Powiat
ŒWINOUJŒCIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73707
Miejscowość
DARGOB¥DZ
Ulica
34
Powiat
KAMIEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73737
Miejscowość
WYTOK
Ulica
13
Powiat
GRYFICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73740
Miejscowość
GOGOLEWO
Ulica
Powiat
STARGARDZKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73885
Miejscowość
RESKO
Ulica
STEFANA ¯EROMSKIEGO
Powiat
£OBESKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
73902
Miejscowość
POLICE
Ulica
KUNICKA 1
Powiat
POLICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74105
Miejscowość
SZCZECIN
Ulica
KLUCZBORSKA 35/3
Powiat
SZCZECIN
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74120
Miejscowość
GRYFINO
Ulica
KOŒCIELNA 31/1
Powiat
GRYFIÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74124
Miejscowość
P£OTY
Ulica
OGRODOWA
Powiat
GRYFICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74144
Miejscowość
ŒWINOUJŒCIE
Ulica
KARSIBORSKA
Powiat
ŒWINOUJŒCIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74161
Miejscowość
MIÊDZYZDROJE
Ulica
GRYFA POMORSKIEGO 45
Powiat
KAMIEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74194
Miejscowość
ŒWINOUJŒCIE
Ulica
JANA SO£TANA 1
Powiat
ŒWINOUJŒCIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74216
Miejscowość
IÑSKO
Ulica
HENRYKA SIENKIEWICZA 426
Powiat
STARGARDZKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74240
Miejscowość
OSTROMICE
Ulica
Powiat
KAMIEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74261
Miejscowość
CIESZYCE
Ulica
Powiat
GRYFICKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74273
Miejscowość
BRZENIAK
Ulica
Powiat
£OBESKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74291
Miejscowość
ŒWINOUJŒCIE
Ulica
GRUNWALDZKA 54
Powiat
ŒWINOUJŒCIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
74345
Miejscowość
MIÊDZYZDROJE
Ulica
GRYFA POMORSKIEGO 81
Powiat
KAMIEÑSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
75021
Miejscowość
WROC£AW
Ulica
TARGOWA 2
Powiat
WROC£AW
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
75023
Miejscowość
KARWIANY
Ulica
PLATANOWA 2
Powiat
WROC£AWSKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77008
Miejscowość
BO¯EÑ
Ulica
Powiat
WO£OWSKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77014
Miejscowość
LIGOTA PIÊKNA
Ulica
WROC£AWSKA 11
Powiat
TRZEBNICKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77038
Miejscowość
WROC£AW
Ulica
AL. KARKONOSKA 10
Powiat
WROC£AW
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77120
Miejscowość
WROC£AW
Ulica
KARD. BOLES£AWA KOMINKA 3/5
Powiat
WROC£AW
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77182
Miejscowość
RUDNO
Ulica
Powiat
WO£OWSKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
77205
Miejscowość
SYCÓW
Ulica
KALISKA
Powiat
OLEŒNICKI
Województwo
DOLNOŒL¥SKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80172
Miejscowość
JASIENICA
Ulica
Powiat
WO£OMIÑSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80385
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
GRÓJECKA 105
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80443
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
GÓRCZEWSKA 10
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80573
Miejscowość
MA£OPOLE
Ulica
Powiat
WO£OMIÑSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
80666
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
¯WIRKI I WIGURY 1C
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81005
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
SOKRATESA 1
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81034
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
PLAC KONSTYTUCJI 1
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81042
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
£AZIENKOWSKA 3
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81070
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
ZGRUPOWANIA AK "KAMPINOS" 28
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81088
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
ALEJE JEROZOLIMSKIE 181C
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81142
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
NOWOWIEJSKA 15/19
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81219
Miejscowość
MICHA£OWICE
Ulica
REGULSKA
Powiat
PRUSZKOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81245
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
NOWY ŒWIAT 72
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81259
Miejscowość
PRUSZKÓW
Ulica
AL. NIEPODLEG£OŒCI 9
Powiat
PRUSZKOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81269
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
£UKOWA 1
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81316
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
PU£AWSKA 63
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81337
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
¯UPNICZA 11
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81394
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 12
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81435
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
KONDUKTORSKA 1A
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81469
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
W£ADYS£AWA BRONIEWSKIEGO 7
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81547
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
MARCINA KASPRZAKA 1/3
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
81573
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
CHE£MSKA 21
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
83895
Miejscowość
ZASIADKI
Ulica
22
Powiat
BIALSKI
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
83951
Miejscowość
MOSTÓW
Ulica
Powiat
£OSICKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
83969
Miejscowość
¯ELIZNA
Ulica
Powiat
RADZYÑSKI
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
84026
Miejscowość
IZBICA
Ulica
Powiat
KRASNOSTAWSKI
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
84101
Miejscowość
CHRUŒCIECHÓW
Ulica
Powiat
KRASNOSTAWSKI
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
86035
Miejscowość
LUBLIN
Ulica
DROGA MÊCZENNIKÓW MAJDANKA 27
Powiat
LUBLIN
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
86408
Miejscowość
LUBLIN
Ulica
GÊSIA 5
Powiat
LUBLIN
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
86778
Miejscowość
LUBLIN
Ulica
KACZEÑCOWA 7
Powiat
LUBLIN
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
86970
Miejscowość
KOCK
Ulica
KOLONIA KOCK
Powiat
LUBARTOWSKI
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
86988
Miejscowość
LUBLIN
Ulica
W£ADYS£AWA KUNICKIEGO 106
Powiat
LUBLIN
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
88050
Miejscowość
BE£CHATÓW
Ulica
OKRZEI 4 D i E
Powiat
BE£CHATOWSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
88052
Miejscowość
ZELÓW
Ulica
STEFANA ¯EROMSKIEGO 21
Powiat
BE£CHATOWSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
88949
Miejscowość
WOLBÓRZ
Ulica
ZWIERZYNIEC 5B
Powiat
PIOTRKOWSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
88961
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Ulica
STANIS£AWA DUBOIS 4
Powiat
TOMASZOWSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
88969
Miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Ulica
ZAMKOWA 24
Powiat
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
88970
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Ulica
JANA PAW£A II 35
Powiat
TOMASZOWSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
89008
Miejscowość
UNIEJÓW
Ulica
D¥BSKA
Powiat
PODDÊBICKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
89035
Miejscowość
TYMIENICE
Ulica
88B
Powiat
ZDUÑSKOWOLSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
89042
Miejscowość
£ASK
Ulica
LUTOMIERSKA 11
Powiat
£ASKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
89043
Miejscowość
BRUDNÓW TRZECI
Ulica
19
Powiat
PODDÊBICKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
89989
Miejscowość
£ASK
Ulica
PRZEMYS£OWA 21
Powiat
£ASKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90059
Miejscowość
£ÓD
Ulica
ZGIERSKA 75/81
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90090
Miejscowość
PARZÊCZEW
Ulica
Powiat
ZGIERSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90091
Miejscowość
£ÓD
Ulica
¯UBARDZKA 2a
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90102
Miejscowość
£ÓD
Ulica
KONSTANTYNOWSKA 34
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90103
Miejscowość
RZGÓW
Ulica
LITERACKA 9
Powiat
£ÓDZKI WSCHODNI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90116
Miejscowość
£ÓD
Ulica
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 45
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90124
Miejscowość
£ÓD
Ulica
JÓZEFÓW 29
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90134
Miejscowość
£ÓD
Ulica
ZACHODNIA 70
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90135
Miejscowość
DOBROÑ
Ulica
ZAKRZEWKI 14B
Powiat
PABIANICKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90137
Miejscowość
ZGIERZ
Ulica
ANDRZEJA STRUGA 23
Powiat
ZGIERSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90187
Miejscowość
£ÓD
Ulica
KAROLA 5
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90334
Miejscowość
£ÓD
Ulica
POJEZIERSKA 70
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90391
Miejscowość
£ÓD
Ulica
ZGIERSKA 256
Powiat
£ÓD
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90430
Miejscowość
LDZAÑ
Ulica
Powiat
PABIANICKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
90885
Miejscowość
£ÓD
Ulica
SMOLICE 1E
Powiat
ZGIERSKI
Województwo
£ÓDZKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
91991
Miejscowość
M£ODZIESZYN
Ulica
SOCHACZEWSKA 20a
Powiat
SOCHACZEWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
92015
Miejscowość
BIELSK
Ulica
SPÓ£DZIELCZA
Powiat
P£OCKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
92067
Miejscowość
P£OCK
Ulica
NORBERTAÑSKA 9
Powiat
P£OCK
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
92963
Miejscowość
CIEŒLE
Ulica
Powiat
P£OCKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
92974
Miejscowość
NOWY DUNINÓW
Ulica
Powiat
P£OCKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
93025
Miejscowość
GRUDUSK
Ulica
Powiat
CIECHANOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
93026
Miejscowość
GO£YMIN-OŒRODEK
Ulica
GEN. SMOLEÑSKIEGO 16
Powiat
CIECHANOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
93033
Miejscowość
KO£AKI-KWASY
Ulica
Powiat
CIECHANOWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
93106
Miejscowość
UNISZKI-CEGIELNIA (¯ULINEK)
Ulica
1
Powiat
M£AWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
94100
Miejscowość
DYBKI
Ulica
11
Powiat
OSTROWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
94992
Miejscowość
M¥CICE
Ulica
Powiat
PRZASNYSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
94997
Miejscowość
PODBORZE
Ulica
Powiat
OSTROWSKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-11-27 - 2023-12-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
94999
Miejscowość
WEJDO
Ulica
Powiat
OSTRO£ÊCKI
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
95009
Miejscowość
£OM¯A
Ulica
SZOSA ZAMBROWSKA
Powiat
£OM¯A
Województwo
PODLASKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
95177
Miejscowość
MʯENIN
Ulica
Powiat
ZAMBROWSKI
Województwo
PODLASKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
95995
Miejscowość
WYSOKIE MAZOWIECKIE
Ulica
LUDOWA 122
Powiat
WYSOKOMAZOWIECKI
Województwo
PODLASKIE
planowana data PEM od - do
2023-12-04 - 2023-12-08

Data aktualizacji danych: 03.12.2023 06:08:57

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem pomiarów w Państwa lokalu, prosimy o udostępnienie ich
w ww. terminie oraz informacje z tym związaną na adres: laboratoriumnetworks.pl