Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu poniżej.

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz.U. poz. 258), a w szczególności.:

  1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
  2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
ADRES instalacji radiokomunikacyjnej
Miejscowość
Ulica
Powiat
Województwo
planowana data PEM od - do
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
14166
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
ŚWIĘTOKRZYSKA 36
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
14169
Miejscowość
WARSZAWA
Ulica
MORDECHAJA ANIELEWICZA 6
Powiat
WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25199
Miejscowość
OLSZYNY
Ulica
Powiat
TARNOWSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25201
Miejscowość
WIŚNICZ MAŁY
Ulica
Powiat
BOCHEŃSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
25297
Miejscowość
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
Ulica
Powiat
TARNOWSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26129
Miejscowość
SZYMBARK
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26152
Miejscowość
BIECZ
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26153
Miejscowość
ŁABOWIEC
Ulica
31
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26159
Miejscowość
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Ulica
BARTKOWA POSADOWA 133
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26169
Miejscowość
SZYMBARK
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26170
Miejscowość
MOSZCZENICA
Ulica
MOSZCZENICA 548
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26174
Miejscowość
ŁABOWA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26177
Miejscowość
GORLICE
Ulica
FRYDERYKA CHOPINA 33
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26192
Miejscowość
WYSOWA-ZDRÓJ
Ulica
107
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26213
Miejscowość
LIPINKI
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26227
Miejscowość
ZDYNIA
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26239
Miejscowość
MAŁASTÓW
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26269
Miejscowość
LIMANOWA
Ulica
WINCENTEGO WITOSA 15
Powiat
LIMANOWSKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26279
Miejscowość
POLNA
Ulica
119
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26341
Miejscowość
KORZENNA
Ulica
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26428
Miejscowość
KRÓLOWA GÓRNA
Ulica
137
Powiat
NOWOSĄDECKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26518
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Ulica
TARNOWSKA 33
Powiat
NOWY SĄCZ
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26992
Miejscowość
MAŁASTÓW
Ulica
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
26998
Miejscowość
HAŃCZOWA 13
Ulica
DZIAŁKA NR 267/1 -
Powiat
GORLICKI
Województwo
MAŁOPOLSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31003
Miejscowość
ŻYWIEC
Ulica
KABATY 2
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31004
Miejscowość
SZCZYRK
Ulica
MYŚLIWSKA 26
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31100
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
POD GRODZISKIEM 9
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31104
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
WAPIENNA 30
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31114
Miejscowość
ŻYWIEC
Ulica
FOLWARK 14
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31116
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
LONDZINA 17C
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31120
Miejscowość
WISŁA
Ulica
GÓRNOŚLĄSKA 9
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31135
Miejscowość
KONIAKÓW
Ulica
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31142
Miejscowość
SZCZYRK
Ulica
SKRZYCZEŃSKA 15
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31144
Miejscowość
RAJCZA
Ulica
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31146
Miejscowość
WISŁA
Ulica
OS. KOZIŃCE 13
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31152
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
ŻYWIECKA 93
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31159
Miejscowość
GOLESZÓW
Ulica
1 MAJA 1
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31187
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
PRZY TORACH 1
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31196
Miejscowość
ŻYWIEC
Ulica
BROWARNA 88
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31197
Miejscowość
ŁĘKAWICA
Ulica
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31199
Miejscowość
ŻYWIEC
Ulica
BROWARNA 3
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31201
Miejscowość
ISTEBNA
Ulica
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31205
Miejscowość
ŻYWIEC
Ulica
SIENKIEWICZA 52
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31215
Miejscowość
SZCZYRK
Ulica
POZIOMKOWA 20
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31239
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
GRAŻYŃSKIEGO 141
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31243
Miejscowość
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Ulica
ROMUALDA TRAUGUTTA 352
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31251
Miejscowość
WISŁA
Ulica
JAWORNIK 52A
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31270
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31298
Miejscowość
CIESZYN
Ulica
STAWOWA 71
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31300
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
GEN. STANISŁAWA MACZKA 71
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31317
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
PIEKARSKA 130
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31322
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
STERNICZA 4
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31325
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Ulica
STAWOWA 13
Powiat
BIELSKO-BIAŁA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31335
Miejscowość
ŁODYGOWICE
Ulica
ŻYWIECKA 66
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31384
Miejscowość
WISŁA
Ulica
MALINKA 4
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31455
Miejscowość
ŻYWIEC
Ulica
LEŚNIANKA
Powiat
ŻYWIECKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31537
Miejscowość
CIESZYN
Ulica
NESTORA BUCEWICZA 18
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31622
Miejscowość
JANOWICE
Ulica
JANUSZA KORCZAKA 2
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31747
Miejscowość
CISOWNICA
Ulica
CISOWA 128
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31780
Miejscowość
WISŁA
Ulica
ZAMECZEK 1
Powiat
CIESZYŃSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31802
Miejscowość
WILKOWICE
Ulica
KOŚCIELNA 16
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31918
Miejscowość
BYSTRA
Ulica
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
31999
Miejscowość
SZCZYRK
Ulica
SKRZYCZEŃSKA 15
Powiat
BIELSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32007
Miejscowość
KATOWICE
Ulica
MODELARSKA 12
Powiat
KATOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32014
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Ulica
PIOTRA NIEDURNEGO 79
Powiat
RUDA ŚLĄSKA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32029
Miejscowość
SOSNOWIEC
Ulica
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 25A
Powiat
SOSNOWIEC
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32116
Miejscowość
BYTOM
Ulica
OŚWIĘCIMSKA 27-29
Powiat
BYTOM
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32122
Miejscowość
ZABRZE
Ulica
WOLNOŚCI 197
Powiat
ZABRZE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32154
Miejscowość
BYTOM
Ulica
ALOJZEGO FELIŃSKIEGO 42
Powiat
BYTOM
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32162
Miejscowość
ZABRZE
Ulica
KLONOWA 1
Powiat
ZABRZE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32166
Miejscowość
BYTOM
Ulica
WITOLDA GOMBROWICZA
Powiat
BYTOM
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32178
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Ulica
1 MAJA 23-23a
Powiat
RUDA ŚLĄSKA
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32217
Miejscowość
WIESZOWA
Ulica
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32238
Miejscowość
TARNOWSKIE GÓRY
Ulica
GLIWICKA
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32250
Miejscowość
TARNOWSKIE GÓRY
Ulica
KS. WIKTORA SOJKI 3
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32273
Miejscowość
RADZIONKÓW
Ulica
ŚW. WOJCIECHA 48
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32328
Miejscowość
ŚWIERKLANIEC
Ulica
3 MAJA 47
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32346
Miejscowość
KATOWICE
Ulica
GLIWICKA 44
Powiat
KATOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32359
Miejscowość
KATOWICE
Ulica
GUSTAWA MORCINKA 19
Powiat
KATOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32379
Miejscowość
KATOWICE
Ulica
KATOWICKA 39
Powiat
KATOWICE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32442
Miejscowość
ZABRZE
Ulica
IRENY KOSMOWSKIEJ 43
Powiat
ZABRZE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32655
Miejscowość
TARNOWSKIE GÓRY
Ulica
PYSKOWICKA 47 - 51
Powiat
TARNOGÓRSKI
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
32709
Miejscowość
ZABRZE
Ulica
KS. JANA DZIERŻONA
Powiat
ZABRZE
Województwo
ŚLĄSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-28 - 2022-06-30
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40073
Miejscowość
GDAŃSK
Ulica
PRZEŁOM 1
Powiat
GDAŃSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40229
Miejscowość
SOPOT
Ulica
HENRYKA SIENKIEWICZA 23
Powiat
SOPOT
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40783
Miejscowość
RUMIA
Ulica
MICKIEWICZA 49
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40816
Miejscowość
RZUCEWO
Ulica
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40819
Miejscowość
TADZINO
Ulica
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-07-09 - 2022-07-11
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40825
Miejscowość
LUBOCINO
Ulica
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-07-09 - 2022-07-11
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40843
Miejscowość
WŁADYSŁAWOWO
Ulica
ŻEROMSKIEGO 52
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40846
Miejscowość
DĘBKI
Ulica
MORSKA
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40847
Miejscowość
DĘBKI
Ulica
LETNISKOWA 5
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40850
Miejscowość
REDA
Ulica
PUCKA 58
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-07-09 - 2022-07-11
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40852
Miejscowość
KARWIA
Ulica
WOJSKA POLSKIEGO 45
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40853
Miejscowość
JASTRZEBIA GORA
Ulica
PUCKA 4
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40906
Miejscowość
JASTARNIA
Ulica
ADAMA MICKIEWICZA 1
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
40998
Miejscowość
STRZEBIELINO
Ulica
7E
Powiat
WEJHEROWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41002
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
PL. ZWYCIĘSTWA 3
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41003
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 8
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41004
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
HUBALCZYKÓW 12b
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41007
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
PRZEMYSŁOWA 100
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41018
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
JULIANA TUWIMA 32-33
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41019
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
HUBALCZYKÓW 2
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41020
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
GUSTAWA MORCINKA
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41021
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
ARTURA GROTTGERA 16
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41022
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
SZCZECIŃSKA 112
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41023
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
GRUNWALDZKA 1b
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41051
Miejscowość
ROWY
Ulica
GŁOGOWA 17
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41053
Miejscowość
BOBOLIN
Ulica
DARŁOWSKA 23
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41056
Miejscowość
SŁUPSK
Ulica
AL. FRANCESCO NULLO 6
Powiat
SŁUPSK
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-30 - 2022-07-02
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41165
Miejscowość
PIASZCZYNA
Ulica
Powiat
BYTOWSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41407
Miejscowość
SŁAWNO
Ulica
WINCENTEGO WITOSA 1
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41717
Miejscowość
ROWY
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41800
Miejscowość
USTKA
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41808
Miejscowość
DUNINOWO
Ulica
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41835
Miejscowość
USTKA
Ulica
POLNA
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41875
Miejscowość
DĄBKI
Ulica
WYDMOWA 9
Powiat
SŁAWIEŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
41878
Miejscowość
ROWY
Ulica
POLNA 20
Powiat
SŁUPSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42619
Miejscowość
SŁAWOBORZE
Ulica
WYBUDOWA 5
Powiat
ŚWIDWIŃSKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42781
Miejscowość
USTRONIE MORSKIE
Ulica
KOŁOBRZESKA 13
Powiat
KOŁOBRZESKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
42784
Miejscowość
CZERNIN
Ulica
Powiat
KOŁOBRZESKI
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43153
Miejscowość
ŚWIDRY KOŚCIELNE
Ulica
Powiat
PISKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
43502
Miejscowość
JEŻE
Ulica
Powiat
PISKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
44928
Miejscowość
JEDWABNO
Ulica
LIPOWA 23
Powiat
SZCZYCIEŃSKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45184
Miejscowość
ŻOŁĘDOWO
Ulica
Powiat
BYDGOSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45191
Miejscowość
WOJNOWO
Ulica
Powiat
BYDGOSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45333
Miejscowość
MROCZA
Ulica
Powiat
NAKIELSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45416
Miejscowość
ALEKSANDROWIEC
Ulica
Powiat
BYDGOSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
45925
Miejscowość
GNIEWKOWO
Ulica
GERHARDA PAJĄKOWSKIEGO 6
Powiat
INOWROCŁAWSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48115
Miejscowość
SZYMANKOWO
Ulica
Powiat
MALBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48837
Miejscowość
MALBORK
Ulica
500-LECIA 98
Powiat
MALBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
48841
Miejscowość
MALBORK
Ulica
HENRYKA SIENKIEWICZA 35
Powiat
MALBORSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50253
Miejscowość
STRASZYN
Ulica
STAROGARDZKA 12
Powiat
GDAŃSKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
50522
Miejscowość
GNIEŻDŻEWO
Ulica
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
55003
Miejscowość
SUCHATÓWKA
Ulica
47
Powiat
INOWROCŁAWSKI
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-29 - 2022-07-01
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
59117
Miejscowość
JASTARNIA
Ulica
RYBACKA 33
Powiat
PUCKI
Województwo
POMORSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-26 - 2022-06-28
NCODE (numer instalacji radiokomunkacyjnej)
86527
Miejscowość
ŚWIDNIK
Ulica
PIASECKA 200A
Powiat
ŚWIDNICKI
Województwo
LUBELSKIE
planowana data PEM od - do
2022-06-27 - 2022-06-29

Data aktualizacji danych: 27.06.2022 14:06:31

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem pomiarów w Państwa lokalu, prosimy o udostępnienie ich
w ww. terminie oraz informacje z tym związaną na adres: laboratoriumnetworks.pl