Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych

Działając w oparciu o certyfikat akredytacji nr AB 419 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, oferujemy wykonawstwo:

1

Pomiary PEM dla celów ochrony środowiska wymaganych ustawą Prawo ochrony środowiska i wykonywanych zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630):

  • pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych (pomiary szerokopasmowe)
  • pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych (pomiary selektywne)
  • pole elektromagnetyczne w otoczeniu stacji elektroenergetycznych i linii elektroenergetycznych
2

Pomiary PEM dla celów BHP wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 rok Nr 33 poz. 166) w oparciu o metodę pomiaru in-situ parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących:

  • narażenie w przestrzeni pracy podczas użytkowania nadawczych urządzeń systemów radiokomunikacyjnych – wymagania szczegółowe. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89-131
  • narażenie w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce – wymagania szczegółowe. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s. 91–150

Mamy profesjonalne i unikatowe w skali Polski zaplecze osobowo-sprzętowe oraz ogromne doświadczenie.

Badania wykonujemy miernikami uznanych w świecie firm Narda Safety Test Solutions, Wavecontrol, zapewniającymi dokładność i powtarzalność każdego pomiaru. Ponadto wykorzystujemy wyposażenie pomocnicze, między innymi  dalmierze laserowe Leica Disto D510 oraz TruPulse 360B, mierniki do pomiaru współrzędnych STONEX S-5, S7 SERIES, drony DJI, termohigrometry, a także aparaty cyfrowe i tablety.

Personel laboratorium jest kompetentny, uprawniony, przeszkolony i praktycznie przygotowany do prowadzenia badań, pracy w polach elektromagnetycznych oraz na wysokości, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami i orzeczeniami.

W ciągu ostatnich 3 lat nasze laboratorium zrealizowało ponad 20 tys. pomiarów dla różnego rodzaju i typu stacji w całej Polsce.

>