Kontakt

Nasze biuro

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 18/20

01-211, Warszawa

kontakt@networks.pl

NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000387452, NIP 527-26-56-214.
Regon 142953840. Kapitał zakładowy 30 mln złotych, kapitał wpłacony w całości.

Oddziały regionalne

Warszawski

ul. Marcina Kasprzaka 18/20, Warszawa

Poznański

ul. Abpa Baraniaka 6, Poznań

Gdański

ul. Marynarki Polskiej 163, Gdańsk

Katowicki

ul. Marcina 11, Katowice

Możesz skontaktować się z nami wypełniając krótki formularz
W sprawach związanych ze współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu pod adresem:
W sprawach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem zapraszamy do kontaktu pod adresem:
W sprawach związanych z praktykami zawodowymi zapraszamy do kontaktu pod adresem:
W sprawach związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości lub nadużycia przez pracowników lub współpracowników NetWorkS! zapraszamy do kontaktu pod adresem:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu:

Leszek Lubczyński
>