Nadzór i zarządzanie środowiskiem lokalizacji technicznych

Nadzór i zarządzanie środowiskiem lokalizacji technicznych

Stosowane w NetWorks rozwiązania w zakresie zarządzania i nadzoru nad środowiskiem na obiektach telekomunikacyjnych są sumą najlepszych doświadczeń i praktyk oraz naszych nowatorskich rozwiązań. W oparciu o bogate doświadczenia z domeny Power Supply & AirConditioning wypracowaliśmy unikatowy system zarządzania obszarem środowiska technicznego. Poprzez integracje międzysystemowe i powiązania algorytmów jesteśmy w stanie minimalizować skutki awarii energetycznych i usterek środowiskowych, co znacząco przekłada się na satysfakcję klienta końcowego.

W tym obszarze realizujemy:

 • monitoring parametrów środowiskowych (np. temperatura, zasilanie, klimatyzacja)
 • obsługę zdarzeń w sytuacjach nadzwyczajnych i akcjach kryzysowych co zapewnia ciągłość działania infrastruktury środowiskowej
 • obsługę procesów diagnostyczno – naprawczych
 • opracowanie modeli energetycznych
 • obsługę utrzymania prewencyjnego
 • rekomendacje dotyczące rozwiązań technicznych i proponowanych inwestycji
 • rekomendacje dotyczące inicjatyw oszczędnościowych
 • energetyczne benchmarki urządzeń
 • standaryzację informacji alarmowej
 • instalację i obsługę urządzeń N!Box  (autorskie rozwiązanie NetWorks pozwalające na monitorowanie bardzo szerokiego spektrum parametrów i zdarzeń środowiskowych)
 • opracowanie, indywidualnych dla klienta, zasad obsługi alarmów i zdarzeń wraz z przypisaniem oczekiwanych czasów neutralizacji zdarzeń (SLA)

Centrum Nadzoru Sieci

 1. detekcja zdarzeń środowiskowych
 2. wstępna diagnoza problemu
 3. koordynacja działań
 4. ewidencja i koordynacja zdarzeń
 5. zdalne usunięcie awarii

 

Utrzymanie terenowe

 1. interwencje lokalne (diagnostyka, usuwanie awarii,
  koordynacja lokalna prac)
 2. utrzymanie prewencyjne
 3. przeglądy w obszarach klimatyzacja, wentylacja, zasilanie
>