O firmie

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z sieciami telekomunikacyjnymi, przyczyniając się do budowy najlepszych i najbardziej efektywnych sieci komórkowych w Polsce.

Pierwsi na Polskim rynku
Pierwsi na Polskim rynku

Pierwsi na Polskim rynku

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą kompleksowo zajmującą się planowaniem, budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych oraz ich infrastruktury budowlanej, elektrycznej i środowiskowej.

Dwóch największych operatorów telekomunikacyjnych
Dwóch największych operatorów telekomunikacyjnych

Dwóch największych operatorów telekomunikacyjnych

Głównymi udziałowcami NetWorks są dwaj najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w kraju: T-Mobile Polska S.A. i Orange Polska S.A., którzy w 2011 r. podpisali umowę o współwykorzystywaniu swoich radiowych sieci dostępowych. Jednym z głównych celów naszej firmy jest świadczenie obu spółkom usług planowania, budowy i utrzymania sieci, aby zapewniać im optymalną bazę technologiczną do konkurowania na rynku.

Know How
Know How

Know How

W oparciu o bogate doświadczenie i doskonałą znajomość rynku telekomunikacyjnego możemy zaoferować klientom wsparcie w znalezieniu odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dostarczamy również zaawansowane autorskie systemy i narzędzia tworzone przez wysoce wykwalifikowany zespół złożony z programistów oraz administratorów IT.

BlackBox
BlackBox

BlackBox

W NetWorks obowiązuje 10 Zasad Bezpieczeństwa, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji i zapewnienie właściwej ochrony informacji poufnych. Jedną z nich jest tzw. Black Box: nigdy nie przekazujemy danych powierzonych nam przez jednego klienta drugiemu klientowi. Stosujemy również zasady czystego biurka, ekranu i drukarki. Wysokie standardy bezpieczeństwa wprowadzone w naszej firmie potwierdza norma ISO 27001.

Zarządzanie zgodnością
Zarządzanie zgodnością

Zarządzanie zgodnością

Prowadzimy działalność w sposób transparentny, stosując wysokie standardy etyczne i moralne. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Biznesu NetWorks. Dodatkowo wdrożyliśmy Program Zarządzania Zgodnością (Compliance) oraz Politykę antykorupcyjną, aby zapobiegać i wykrywać potencjalnie niewłaściwe zachowania pracowników, współpracowników i kontrahentów. Chcemy skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskom jak korupcja, przekupstwo czy konflikt interesów oraz wszelkim sytuacjom, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla naszej firmy.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania N!
Polityka zintegrowanego systemu zarządzania N!

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania N!

Podstawowym celem działalności spółki NetWorks jest świadczenie usług w pełnej zgodności z wymaganiami klientów przy zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz poszanowaniu środowiska naturalnego. W tym celu wdrożyliśmy model systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem informacji według międzynarodowych standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001.

Wizja NetWorks

Zapewnienie profesjonalnych usług związanych z sieciami radiowymi, przyczyniających się do budowy najlepszych i najbardziej efektywnych sieci komórkowych w Polsce.

Misja NetWorks

Zapewnienie profesjonalnych usług związanych z sieciami radiowymi, przyczyniających się do budowy najlepszych i najbardziej efektywnych sieci komórkowych w Polsce.

Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych

Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną
do konkurowania

Wdrażamy innowacyjne technologie

Dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości

Zapewniamy pracownikom unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia

NetWorks w liczbach

Nasz profesjonalizm i doświadczenie znajdują potwierdzenie w skali działania i liczbie realizowanych projektów. Zobacz, jak działamy.

1
1

Głównym celem NetWorks jest projektowanie, budowa, zarządzanie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych o najwyższych parametrach jakościowych. Nasze doświadczenie pozwala na osiąganie doskonałych wyników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.

2
2

Głównymi udziałowcami naszej spółki są dwaj najwięksi operatorzy telekomunikacyjni: T-Mobile Polska S.A. i Orange Polska S.A.

4
4

Mamy 4 biura regionalne (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice) wraz z bazami logistycznymi.

33
33

Utrzymaniem oraz działalnością operacyjną zajmują się 33 oddziały.

700
700

Zatrudniamy ponad 700 osób, z czego większość stanowią doświadczeni inżynierowie i wysoko wykwalifikowani specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem.

10000
10000

Dokonaliśmy konsolidacji sprzętu na ponad 10 000 zmodernizowanych obiektach sieciowych TMPL i OPL działających w różnych technologiach w pasmach 450, 900, 1800 i 2100 Mhz (CDMA, 2G, 3G i LTE).

17000
17000

Obecnie odpowiadamy za sieć transmisyjną składającą się z ponad 17 000 łączy.

100000
100000

Obecnie odpowiadamy za zarządzanie i utrzymanie ponad 100 000 elementów sieciowych.

300000
300000

Obecnie odpowiadamy za zarządzanie i utrzymanie ponad 300 000 „komórek” (cells).

Nasze wartości

Dzięki naszym wartościom tworzymy unikalną i wysokoefektywną kulturę organizacyjną wspierającą realizację celów strategicznych NetWorks To one wyznaczają kierunek naszych działań i stanowią fundament naszego sukcesu.

Skuteczne rozwiązania

Tam, gdzie inni widzą tylko trudności, my znajdujemy rozwiązania – dostosowane do potrzeb klienta, gwarantujące wysoką jakość i optymalizację kosztów.

Prostota działania

Szukamy tego, co najprostsze. Nie mnożymy bytów ponad miarę, szanujemy czas klientów i współpracowników, wdrażamy usprawnienia w codziennej pracy.

Jasne zasady

Otwarcie komunikujemy swoje oczekiwania i rozliczamy się z realizacji powierzonych zadań, koncentrując się na faktach, a nie opiniach.

Dotrzymywanie zobowiązań

Odpowiedzialnie podejmujemy zobowiązania – określamy priorytety, etapy projektu i cele cząstkowe. Nie wycofujemy się w obliczu trudności.

Zarząd NetWorks

W skład naszego zespołu wchodzą wysokiej klasy eksperci z szerokimi kompetencjami i bogatym doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, dzięki czemu możemy oferować klientom sprawdzone rozwiązania.

Maciej Zengel
Maciej Zengel
Maciej Zengel
Prezes Zarządu

Maciej jest jednym z założycieli NetWorks. Od początku istnienia spółki, aż do tej pory pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej. W Orange Polska odpowiadał za obszar strategii sieci i infrastruktury mobilnej oraz częstotliwości radiowe, a wcześniej, m.in., za nadzór nad spółkami, roaming i strategiczne projekty infrastrukturalne.

Patryk Borkowski
Patryk Borkowski
Patryk Borkowski
Członek Zarządu ds. Technicznych

Patryk posiada ponad 15 letnie doświadczeniem w obszarze telekomunikacji w T-Mobile. Odpowiedzialny był, m.in., za projekty rozwoju i modernizacji sieci, zapewnienia jakości sieci RAN oraz wdrażanie i rozbudowę sieci w technologiach 4G i 5G. Od początku uczestniczył w przygotowywaniu projektu współpracy T-Mobile Polska i Orange Polska w ramach spółki NetWorks, a także nadzorował jej działanie jako członek Rady Nadzorczej.

Referencje

Ekspertyza stanu i oceny możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury wysokościowej

Jarosław Paszkiewicz

Dyrektor Rozwój Sieci Mobilnej i Architektury

Orange Polska Spółka Akcyjna

Instalacja, utrzymanie i sprawdzenie poprawności działania repeaterów w pojazdach szynowych.

Piotr Muszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Orange Polska Spółka Akcyjna

Sukcesywne świadczenie usług wykonania przeglądu i konserwacji instalacji światłowodowej zamontowanej na gazociągach wysokiego ciśnienia.

Przemysław Kotwicki

Pion Zakupów Zastępca Dyrektora

GAZ system

Roboty budowlane w zakresie budowy i modernizacji wież telekomunikacyjnych oraz budowy kontenerów telekomunikacyjnych.

Piotr Muszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Orange Polska Spółka Akcyjna

Stała realizacja szeregu skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie projektów. Wsparcie począwszy od sporządzenia projektu, wdrożenia planowanego rozwiązania, a skończywszy na opiece serwisowej w zakreślonym zakresie.

Piotr Muszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Orange Polska Spółka Akcyjna

Stała realizacja szeregu skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie projektów. Wsparcie począwszy od sporządzenia projektu, wdrożenia planowanego rozwiązania, a skończywszy na opiece serwisowej w zakreślonym zakresie.

Igor Matejov

Członek Zarządu Dyrektor ds. Rynku Biznesowego

T-MOBILE POLSKA S.A.

Umowa usługi planowania radiowego „Nominal Plan” pokrycia radiowego kraju z wykorzystaniem pasma 700 MHz w technologii 5G w Polsce

Wojciech Pytel

Członek Rady Nadzorczej

Polkomtel sp. z o.o.

Plan nominalny pokrycia radiowego kraju z wykorzystaniem pasma 700MHz w technologii 5G

Michał Szczęsny

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci

Exatel

Planowanie Radiowe dla sieci łączności standardu 2G i 3G

Adam S. Woźniak

Strategia Sieci i Infrastruktury Mobilnej

Orange Polska S.A.

Wykonanie w ramach Umowy usługi planowania radiowego „Nominal Plan” pokrycia radiowego kraju z wykorzystaniem pasma 700MHz w technologii 5G

Sławomir Górski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci radiowej

P4 Sp. z z.o.o.

Wykonanie w ramach Umowy usługi planowania radiowego „Nominal Plan” pokrycia radiowego kraju z wykorzystaniem pasma 700 MHz w technologii 5G w Polsce

Cezary Albrecht

Dyrektor Pionu ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością

T-Mobile Polska S.A.

>