Utrzymanie infrastruktury budowlano – energetycznej

Utrzymanie infrastruktury budowlano – energetycznej

Zespół naszych ekspertów posiada stosowne uprawnienia budowlane, energetyczne, a także certyfikaty potwierdzające kompetencje np. w zakresie wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwie, uprawnienia pracownika zabezpieczenia technicznego, itp.

Nasi inżynierowie branżowi, posiadający wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji infrastruktury stanowiącej fundament sieci największych operatorów telekomunikacyjnych w kraju, są w stanie zapewnić:

  • realizację przeglądów budowalno-elektrycznych obiektów technicznych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
  • konserwację i naprawy konstrukcji budowlanych (np: wieże, maszty, konstrukcje na budynkach, kominach itp.)
  • konserwację i naprawy pozostałej infrastruktury budowlano – energetycznej obiektów technicznych (m.in. kontenery, pomieszczenia)
  • utrzymanie terenu obiektu
  • utrzymanie systemów zasilania, klimatyzacji i wentylacji
  • zgodność dokumentacji oraz działań utrzymaniowych z obowiązującymi przepisami
  • koordynację aktywności na obiektach technicznych
  • zarządzanie i koordynację działań firm podwykonawczych
  • negocjacje i obsługę kontraktów z podmiotami współpracującymi
>