Geograficzne analizy inwestycyjne

Geograficzne analizy inwestycyjne

Wykonujemy analizy potencjału inwestycyjnego w oparciu o dane demograficzne, geomarketingowe oraz dane dostarczane przez klienta. Przygotowujemy analizy przestrzenne przy pomocy zaawansowanego systemu klasy GIS, analizując i tworząc zależności geograficzne pomiędzy obiektami.

Systemy informacji przestrzennej (GIS) łączą w sobie elementy analityczne i geograficzne, co daje potężne narzędzie do pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, analizowania i udostępniania informacji posiadającej odniesienie przestrzenne.

Unikatowość technologii GIS polega na połączeniu możliwości oferowanych przez bazy danych z możliwościami wizualizacji i analiz przestrzennych.

>