Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Wysokospecjalizowana kadra naszych inżynierów w trybie 24/7 zapewnia wsparcie dla świadczonych usług. Posiadamy cztery biura regionalne i 33 lokalizacje terenowe, co znacznie skraca czas obsługi zdarzeń. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w utrzymaniu sieci komórkowych dla Orange i T-Mobile pozwala nam spełniać indywidualne potrzeby i wymagania naszych klientów.

Do głównych działań realizowanych w ramach utrzymania sieci telekomunikacyjnych należą:

 • usuwanie awarii w sieciach telekomunikacyjnych
 • wdrażanie zmian i modyfikacji sprzętowych
 • rekonfiguracja i optymalizacja parametrów sieci radiowych i transmisyjnych
 • realizacja okresowych przeglądów telekomunikacyjnych
 • zarządzanie dostawcami urządzeń i usług telekomunikacyjnych
 • współpraca z największymi dostawcami urządzeń sieciowych
 • testowanie i wdrażanie nowych technologii
 • wsparcie w nadzorze nad umowami SMA (Service Management Agreement) poparte wieloletnią praktyką w kontaktach z dostawcami sprzętu dostępu radiowego i transmisyjnego
 • zarządzanie procesem implementacji zmian w sieci pod kątem minimalizacji wpływu na klienta końcowego
 • dedykowane linie dyżurowe specjalistów z obszaru dostępu radiowego i transmisyjnego
 • zarządzanie procesem lokalnego i zdalnego usuwania awarii sieciowych
 • opracowywanie standardów technicznych i prowadzenie odbiorów nowych elementów sieci
 • wsparcie w nadzorze nad umowami SMA (Service Management Agreement) poparte wieloletnią praktyką w kontaktach z dostawcami sprzętu dostępu radiowego i transmisyjnego
 • kompleksowe wprowadzanie zmian w sieci telekomunikacyjnej (zarówno po stronie zasobów dostępu radiowego jak i zasobów transmisyjnych)

>