Systemy i narzędzia N!

 • Wstęp
 • SPIN
 • Syntion
 • Syntion FM
 • Sois
 • Narzędzia raportowe
 • NetStat
 • NetCube
 • Netis
 • MISiU
 • CERBER

Wstęp

Szerokie portfolio naszych usług możemy wzbogacić o autorskie rozwiązania aplikacyjne wspierające procesy operacyjne. Nasi developerzy posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu rozwiązań i narzędzi dopasowanych do indywidualnych, często niestandardowych, wymagań klientów.

Oferowane przez nas narzędzia wspierają:

 • procesy operacyjne związane z działaniami reactive, preventive i proactive
 • zarządzanie i konsolidację informacji alarmowej z wielu niezależnych systemów
 • monitorowanie i wizualizujące struktury transmisyjnej opartej o nowe technologie IP
 • zarządzanie informacją inwentaryzacyjną
 • monitorowanie procesów komercyjnych związanych z rozwojem i modyfikacjami infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej

SPIN

SPIN – System Procesów i Narzędzi, stworzony i rozwijany od podstaw przez firmę NetWorks w oparciu o najlepsze doświadczenia naszych inżynierów.

Kompletna platforma webowa w oparciu o model COMMON DASHBOARD oferująca kompleksową obsługę biznesową


Główne atrybuty systemu SPIN:

 • integracja danych, procesów, narzędzi i raportów zrealizowana jest w modelu COMMON DASHBOARD
 • możliwość integracji z systemami klienta
 • posiada możliwość osadzania zewnętrznych aplikacji webowych oraz aktywnych integracji poprzez API (automatyczne przenoszenie danych do zewnętrznych systemów)
 • dostęp dla pracowników zewnętrznych odbywa się poprzez automatyczne logowania w oparciu o domenę źródłową (usługi ADFS – Active Directory Federation Services)
 • oprogramowanie dostarczane w modelu SaaS (Software as a Service)
 • oprogramowanie w całości oparte o technologię web (przeglądarkę), co ogranicza koszty związane z jego utrzymaniem na komputerach klienta
  możliwe modyfikacje i rozwój oprogramowania zgodnie z wymaganiami klienta
 • pełna elastyczność i duża szybkość rozwoju
 • całodobowe utrzymanie przez zespół dedykowanych architektów/administratorów zajmujących się rozwojem systemu

Syntion

Syntion to platforma informatyczna systemu N!BoX, służąca do sterowania, detekcji zdarzeń oraz monitoringu parametrów środowiska technicznego.

Platforma jest wyposażona w zaawansowane moduły prezentacji danych, moduły analityczne, zarządzania kontami i uprawnieniami dostępu do danych.

Funkcjonalności:

 • odczyt parametrów on-line
 • tworzenie raportów i analiz
 • zarządzanie zdarzeniami i alarmami
 • detekcja anomalii, usterek i awarii
 • monitorowanie funkcjonalności urządzeń
 • zdalne zarządzanie podłączonymi urządzeniami
 • optymalizacja kosztów
 • kontrola procesów
 • benchmark urządzeń i technologii
 • kontrola dostępu do obiektu
 • zwiększenie efektywności i niezawodności pracy urządzeń
 • możliwość integracji z innymi urządzeniami i systemami

Syntion FM

Syntion FM – autorski system parasolowy umożliwiający zarządzanie, konsolidację i prezentację informacji alarmowej z wielu niezależnych systemów


Główne atrybuty systemu SyntionFM:

 • interface użytkownika zbudowany jest w technologii w 100% opartej o dynamiczny HTML , który nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów
 • rozbudowany mechanizm korelacji, które dostosowują zachowanie systemu do informacji zewnętrznych np. danych alarmowych z zewnętrznych baz danych, informacji z bramek SMS, informacji z systemów utrzymaniowych itp.
 • dane alarmowe exportowane są do systemu raportowego, w którym można powiązać ze sobą informacje alarmowe, inwentaryzacyjne oraz związane z procesami utrzymaniowymi
 • możliwość prostej integracji z systemami klienta
 • łatwe budowanie zaawansowanych raportów przekrojowych, wiążących dane z wielu obszarów
 • wizualizacja informacji z systemu w postaci dowolnie konfigurowanych list alarmowych a także map obszarowych

Sois

SOIS – System Operacyjnej Informacji o Sieci

Kompletne rozwiązanie informatyczne systemu parasolowego do wizualizacji sieci transmisyjnej zbudowanej w oparciu o różne technologie transmisyjne. Umożliwia monitorowanie i wizualizację struktury transmisyjnej w oparciu o nowe technologie IP.


Główne atrybuty systemu SOIS:

 • pozwala wizualizować przebieg ścieżek transmisyjnych
 • umożliwiaj prezentację danych dotyczących konfiguracji sprzętu
 • przechowuje informacje o konfiguracji transmisyjnych urządzeń radiowych
 • automatycznie wylicza przebiegi ścieżek na podstawie danych pobieranych z urządzań
 • łączy dane dotyczące transmisji realizowanej przy pomocy łączy dzierżawionych z danymi o elementach sieci
 • pozwala na znajdowanie wspólnych elementów transmisyjnych dla wybranej listy elementów końcowych
 • pozwala na określanie wpływu prac planowych na elementy końcowe oraz detekcję elementów powodujących problemy transmisyjne w sieci
 • jest źródłem informacji o faktycznej konfiguracji sieci – zarówno od strony sprzętu jak i logiki

Narzędzia raportowe

Narzędzia raportowe umożliwiają stworzenie bardzo skomplikowanych raportów, dedykowanych do konkretnych potrzeb użytkowników. Wyniki mogą być prezentowane w atrakcyjny wizualnie sposób w postaci przeróżnych typów wykresów i schematów.

 • budowa zaawansowanych aplikacji analitycznych i raportowych
 • konsolidacja danych z różnych źródeł, w oparciu o bardzo duże wolumeny danych dane online bezpośrednio z baz danych
 • wizualizacja danych w postaci przeróżnych typów tabel, wykresów i schematów
 • tworzenie raportów dedykowanych do konkretnych potrzeb użytkowników
 • dostęp do raportów w dowolnym czasie i miejscu
 • wsparcie podejmowania trafnych decyzji biznesowych

 

NetStat

NetStat – system umożliwiający wizualizację statystyk i parametrów sieci radiowej w oparciu o hurtownię danych NetCube

Funkcjonalności:

 • widoki tabelaryczne i rankingi
 • prezentacja KPI oraz danych PM i CM
 • możliwość definiowania własnych KPI
 • możliwość tworzenia zapytań SQL przez użytkownika
 • zaawansowane metody wyszukiwania i filtracji danych
 • rozbudowane możliwości dostosowania wyglądu wykresów
 • integracja z innymi systemami (GIS, inventory, alarmy)

NetCube

NetCube – hurtownia danych zawierająca dane o jakości sieci (PM, QM), dane konfiguracyjne elementów sieciowych (CM) oraz dane raportowe

 • stanowi centralne źródło danych o jakości, wykorzystaniu, konfiguracji i wydajności sieci
 • gwarantuje: minimalizację opóźnienia dla ładowania bieżących danych z sieci RAN, historię liczników sieciowych i KPI na potrzeby pracy operacyjnej oraz generowanie alarmów na podstawie statystyk
 • integruje dane pochodzące od różnych dostawców rozwiązań sieciowych odnoszące się do różnych technologii, prezentując je w sposób maksymalnie spójny i jednolity, na różnych poziomach agregacji zarówno w wymiarze czasowym, jak i według hierarchii obiektów sieciowych
 • zapewnia separację danych zgodnie ze ściśle wyznaczonymi regułami wymiany (BlackBox)

Netis

Netis – system inwentaryzacji sieci zawierający informacje o strukturze sieci, lokalizacjach, elementach na lokalizacjach, parametrach konfiguracyjnych


Podstawowe informacje o systemie:

 • pozwala na szybkie identyfikowanie obiektów, lokalizowanie ich położenia w terenie, raportowanie parametrów elementów
 • zbudowany w oparciu o wspólną hierarchiczną bazę danych dla wszystkich obiektów
 • umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi w zależności od potrzeb klienta
 • baza systemu przechowuje historyczny, planowany i aktualny obraz sieci wykorzystując mechanizm wersjonowania obiektów
 • API w PL SQL dla zaawansowanych użytkowników (automatyzacja powtarzalnych zadań)
 • możliwość integracji z systemami klienta
 • przeglądanie wszystkich obiektów w NETIS w przeglądarce www
 • wprowadzenie danych w przeglądarce www
 • zgodność ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami
 • niski koszt dodawania nowych obiektów do prezentacji (przez konfigurację)
 • prezentacja obiektów na mapach
 • wygodne narzędzia do tworzenia raportów/wykresów
 • możliwość integracji poprzez osadzenie obiektów aplikacji web w innych portalach

MISiU

MISiU – Moduł Inwentaryzacji Serwisów i Umów

Główne założenia aplikacji:

 • zapewnienie inwentaryzacji usług realizowanych w N! na rzecz klientów
 • mapowanie obszarów zasobowych na obszary usługowo- serwisowe
 • parametryzacja serwisów świadczonych przez N! powiązanych z SLA
 • integracja z systemami informatycznymi klientów i aplikacji wykorzystywanych w N!
 • skrócenie czasu rejestracji Incydentu w procesie FM w wyniku automatyzacji mechanizmu wyznaczania priorytetu dokumentu
 • poprawa jakości procesu FM poprzez ułatwienie wyznaczania właściwego priorytetu incydentu
 • wsparcie uczestników procesu FM bez względu na zmiany w umowach SLA
 • poprawa jakości procesu prac planowych (CM) poprzez powiązanie informacji z SLA z zasadami procesowania dokumentów
 • skrócenie czasu rejestracji PP w wyniku udostępnienia funkcji wspierających etap ich tworzenia
 • elastyczność środowiska w przypadku konieczności implementacji nowych warunków wynikających z rozpoczęcia współpracy z nowymi podmiotami

CERBER

CERBER – służy do wnioskowania o wejściówki i prace planowe przez kontrahentów.

Umożliwia złożenie wniosku o rejestrację wejściówki lub pracy planowej z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zasad, wymagań operatorów, uzgodnień z właścicielami lokalizacji i korelacji z innymi planowanymi działaniami. Pozwala na zarządzanie etapem wnioskowania o wejściówki i prace planowe, modelowanie tej części procesu, dbanie o zgodność z wymaganiami i egzekwowanie oczekiwanej jakości obsługi wniosków.

Zalety:

 • wyższy poziom kontroli ruchu osobowego na lokalizacjach
 • uproszczenie i usprawnienie komunikacji
 • wzrost bezpieczeństwa lokalizacji
 • wzrost efektywności obsługi wniosków
 • rozliczalność procesu i możliwość raportowania
 • mniej awarii spowodowanych nieautoryzowanymi wejściami
 • spadek ilości interwencji spowodowanych nieautoryzowanymi wejściami
 • uszczelnienie procesu obsługi wejść oraz prac planowych
 • ujednolicenie procesu we wszystkich obszarach

Jedyne narzędzie w Polsce, w którym procesowane są wnioski o wejściówki i prace planowe jednocześnie dla:

 • podwykonawców NetWorks
 • dostawców – Nokia i HUA
 • T-Mobile i Orange
 • podwykonawców T-Mobile i Orange
 • pozostałych operatorów
>