Obsługa ruchu osobowego na lokalizacjach technicznych

Obsługa ruchu osobowego na lokalizacjach technicznych

Oferujemy kompleksową usługę sprawowania kontroli i nadzoru nad ruchem osobowym na lokalizacjach technicznych. Składowe tej usługi to: nadzór nad alarmami, interwencje lokalne, weryfikacja uprawnień i dostępów, procesowanie dokumentów uprawniających do prowadzenia prac na obiektach itp.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w obszarze kontroli ruchu osobowego na ponad 10 tys. lokalizacji operatorów Orange i T-Mobile. Zasady, którymi się kierujemy to:

  • szybka reakcja na alarmy i sygnały z obiektów
  • wnikliwa analiza i weryfikacja poszczególnych przypadków
  • wychwytywanie zjawisk powtarzających się
  • współpraca z jednostkami bezpieczeństwa i organami ścigania
  • ścisła kontrola nad obszarem dostępów, uprawnień i ruchu osobowego na lokalizacjach za pomocą narzędzia CERBER (autorskie narzędzie NetWorks)
  • integracje między systemowe umożliwiające powiązanie ze sobą informacji dotyczących alarmów, prac planowych, wejść na obiekty, uprawnień itp.
  • bieżące i wnikliwe analizy skuteczności podejmowanych działań
  • stałe rozwijanie narzędzi wspierających zarządzenie dostępami do obiektów
  • stosowanie własnego rozwiązania sprzętowego umożliwiającego obserwację szerokiego spektrum alarmów i sygnałów z lokalizacji (N!Box)

Posiadamy udokumentowane sukcesy w obszarze minimalizacji nieautoryzowanych wejść na obiekty techniczne i powiązanych z nimi dewastacji mienia.

Geograficzna wizualizacja aktywności lokalnych na obiektach

>