Nadzór nad siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną

Nadzór nad siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną

Obecnie prowadzimy nadzór nad siecią dostępu radiowego i siecią transmisyjną dla renomowanych firm z branży telefonii mobilnej T-Mobile i Orange. Nadzorujemy zarówno zasoby sieciowe, wskaźniki jakościowe jak i część usług oferowanych przez operatorów sieci mobilnych. W ramach prowadzonego monitoringu oferujemy kompleksową usługę notyfikowania zdarzeń i awarii w obszarze prowadzonego nadzoru oraz historię i chronologię podjętych działań.

Dysponujemy scentralizowanym systemem nadzoru sieci i monitoringu alarmów z infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach głównych i najważniejszych zadań naszego nowoczesnego centrum nadzoru sieci realizujemy:

  • całodobowy nadzór nad siecią i infrastrukturą telekomunikacyjną w technologiach 2G/3G/4G wiodących dostawców
  • procesy monitoringu zgodne ze standardami jakościowymi ISO 9001 i bezpieczeństwa ISO 27001
  • bezpieczny monitoring i separację danych pochodzących z sieci różnych operatorów (BlackBox)
  • rozbudowywanie usług o zdalny monitoring innych zasobów realizowanych w dowolnych technologiach
  • zarządzanie procesami obsługi awarii (Fault Management), prac planowych (Change Management), sytuacji kryzysowych (Crisis Management) oraz ciągłości działania (Business Continuity)
  • całodobowe zapewnienie dostępu do stałej i bieżącej informacji w zakresie procesów FM/CM w jednym punkcie kontaktowym, dla wszystkich typów urządzeń i lokalizacji rozmieszczonych na terenie całej Polski
  • sprawną korelację zdarzeń z innych elementów sieciowych (np. korelacja awarii w radiowej sieci dostępowej z awariami sieci transmisyjnej)

>