System N!BoX

 • O systemie N!BoX
 • Elementy systemu N!BoX
 • Architektura systemu N!BoX
 • Funkcjonalności systemu N!BoX
 • Dlaczego System N!BoX?

O systemie N!BoX

System N!BoX stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie monitorowania, nadzoru i sterowania środowiskiem obiektów technicznych.

Jest rozwiązaniem wspierającym zadania związane z procesami inwestycyjnymi i utrzymaniowymi. Umożliwia zdalne zarządzanie alarmami i zdarzeniami rejestrowanymi przez urządzenia na obiektach technicznych.

Funkcjonalności systemu pozwalają ponadto na zwiększenie efektywności operacyjnej i kosztowej poprzez monitoring funkcjonalności urządzeń, zużycia energii elektrycznej, kontrolę procesów czy benchmark technologii.

Kontrola i analiza pracy urządzeń infrastruktury technicznej przyczyniają się do obniżenia kosztów jej eksploatacji, zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa.

System N!BoX posiada zaawansowane moduły analityczne i prezentacji danych, co pozwala na tworzenie kompleksowych i czytelnych raportów.

Dzięki swojej unikalnej architekturze umożliwia integrację innych urządzeń oraz systemów zarządzania.

Elementy systemu N!BoX

Sterownik N!BoX to urządzenie wyprodukowane przez NetWorks służące do lokalnego zarządzania środowiskiem, sterowania, detekcji zdarzeń oraz monitoringu parametrów na obiektach technicznych.

Funkcje:

 • odczyt i rejestracja danych z urządzeń peryferyjnych
 • detekcja i sygnalizacja zagrożeń
 • odczyt parametrów energetycznych
 • pomiar parametrów środowiskowych
 • zdalna komunikacja z platformą Syntion
 • sterowanie urządzeniami

Syntion

Syntion to platforma informatyczna systemu N!BoX, służąca do sterowania, detekcji zdarzeń oraz monitoringu parametrów środowiska technicznego.

Funkcjonalności:

 • odczyt parametrów on-line
 • tworzenie raportów i analiz
 • zarządzanie zdarzeniami i alarmami
 • detekcja anomalii, usterek i awarii
 • monitorowanie funkcjonalności urządzeń
 • zdalne zarządzanie podłączonymi urządzeniami
 • optymalizacja kosztów
 • kontrola procesów
 • benchmark urządzeń i technologii
 • kontrola dostępu do obiektu
 • zwiększenie efektywności i niezawodności pracy urządzeń
 • możliwość integracji z innymi urządzeniami i systemami

BBoX

BBoX to moduł kontroli akumulatorów – urządzenie stosowane w systemie monitoringu środowiska N!BoX, przeznaczone do monitorowania napięcia baterii akumulatorów. Moduł realizuje funkcje monitorowania parametrów pracy akumulatorów (napięć, prądów, temperatur).

Urządzenia peryferyjne

Urządzenia peryferyjne – dowolny zestaw czujników i urządzeń zarządzanych przez sterownik N!BoX lub bezpośrednio przez platformę informatyczną Syntion.
Przykładowe peryferia realizujące główne funkcjonalności systemu:

 • czujniki temperatury, wilgotności, jakości powietrza
 • czujniki PIR, PPOż, zalania
 • liczniki energii i analizatory sieci
 • systemy alarmowe, ostrzegawcze, dostępu
 • agregaty prądotwórcze
 • systemy zasilania, siłownie
 • klimatyzatory, wentylatory, grzejniki

Architektura systemu N!BoX

System Syntion łączy się ze sterownikiem N!BoX poprzez serwer mediacyjny.  Zastosowanie pośredniego serwera mediacyjnego umożliwia również integrację innych niż sterownik N!BoX źródeł danych.

Dwukierunkowa komunikacja systemu z urządzeniami N!BoX jest szyfrowana co zapewnia bezpieczeństwo danych i umożliwia realizację komunikacji przy wykorzystaniu różnych zasobów komunikacyjnych.

Konfiguracja sterowników oraz dane pomiarowe przechowywane są  w  centralnej bazie danych.

System umożliwia automatyczne zarządzanie oprogramowaniem sterowników:

 • automatyzację procesu zmian oprogramowania
 • kontrolę wersji oprogramowania

Interfejs użytkownika oparty jest o technologię WEB co zapewnia łatwy dostęp do danych z różnych typów urządzeń końcowych (tablet, telefon, komputer).

Funkcjonalności systemu N!BoX

Poniżej przedstawiamy listę podstawowych funkcjonalności systemu:

Pomiary środowiskowe, np.

 • temperatura
 • ciśnienie
 • wilgotność
 • jakość powietrza
 • prędkość i kierunek wiatru

Odczyty pomiarowe parametrów AC

 • napięcie, prąd obiektu
 • moc czynna, bierna, cos fi
 • częstotliwość
 • energia czynna pobrana, bierna pobrana

Odczyty pomiarowe parametrów siłowni DC

 • napięcie w systemie
 • pobór prądu systemu
 • pobór prądu poszczególnych linii zasilania urządzeń

Monitorowanie pracy i stanu baterii akumulatorów

 • napięcie na poszczególnych bateriach zestawów akumulatorów
 • prąd baterii akumulatorów
 • zdalny test dysponowanej pojemności akumulatorów

Detekcja przekroczenia zdefiniowanych wartości parametrów

 • progi temperaturowe, wilgotności itp.
 • wartości pomiarowe w sieciach AC i DC

Detekcja zagrożeń

 • pożar, zadymienie
 • obecność w pomieszczeniu
 • nieautoryzowane wejście na obiekt
 • zalanie

Kontrola dostępu do obiektu kartami RF*

 • autoryzacja i rejestracja wejść
 • kontrola dostępu

*zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta lub funkcjonalność w trakcie rozwoju

Zdalne sterowanie dowolnym urządzeniem*

 • sterowniki klimatyzatorów, urządzeń grzewczych
 • agregaty prądotwórcze

*zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta lub funkcjonalność w trakcie rozwoju

Dlaczego System N!BoX?

System N!BoX umożliwia:

 • odczyt parametrów on-line
 • zarządzanie zdarzeniami i alarmami
 • zdalne zarządzanie podłączonymi urządzeniami
 • detekcje anomalii, usterek i awarii
 • monitorowanie funkcjonalności urządzeń
 • kontrolę dostępu do lokalizacji
 • benchmark urządzeń i technologii
 • optymalizację kosztów
 • monitoring systemów
 • kontrolę procesów
 • korelację danych rzeczywistych z modelowymi
 • tworzenie raportów i analiz

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kompleksowe monitorowanie, nadzór i sterowanie środowiskiem pracy krytycznych urządzeń infrastruktury oraz kontrolę parametrów zdalnie.

Monitoring parametrów środowiska pozwala utrzymać niezawodne działanie urządzeń oraz wydłużyć czas ich eksploatacji i natychmiast reagować na wykryte odstępstwa.

Odczyt parametrów środowiska technicznego pozwala na dokładną analizę pracy urządzeń, korelację danych rzeczywistych z modelowymi oraz optymalizację kosztów.

System N!BoX zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość działania dla świadczonych przez urządzenia funkcji i usług.

Nagroda – Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018

W dniu 21 czerwca 2018 r., system N!BoX – zintegrowany system monitorowania, nadzoru i sterowania środowiskiem obiektów technicznych, został nagrodzony w VI edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategorii Innowacyjny Produkt.

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas gali zorganizowanej w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan min. Paweł Soloch.

Konkurs Lider Bezpieczeństwa Państwa organizowany jest przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w celu promowania innowacyjnych produktów, projektów i usług, które mogą zostać zastosowane w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych oraz usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego.

Nagroda – Srebrny Laur Innowacyjności 2018

Uroczystą Galą w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano 7 listopada br. VIII edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2018”. Podczas Gali wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Konkursu 23 podmiotom naukowym i gospodarczym w 9 kategoriach.

Z przyjemnością informujemy, że firma NetWorks odebrała srebrny „Laur Innowacyjności” w kategorii „Informatyka, oprogramowanie” za System N!BoX.

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter. Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu zastosowania nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

>