Zarządzanie projektami w obszarze nadzoru i eksploatacji sieci

Zarządzanie projektami w obszarze nadzoru i eksploatacji sieci

W gronie naszych pracowników znajdują się eksperci posiadający certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie zarządzania projektami w zgodzie z różnymi metodykami np. PRINCE2®.

Posiadamy bogate doświadczenia w prowadzeniu i realizacji dużych projektów w obszarach:

  • eksploatacji technologii i jej rozwoju
  • eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z jej modyfikacjami
  • efektywności energetycznej sieci
  • Inicjatyw oszczędnościowych związanych ze środowiskiem pracy urządzeń
  • inwentaryzacji majątku sieciowego
  • systemów informatycznych i narzędzi wspierających zarządzanie procesami, technologiami i informacją
  • nowatorskich procesów operacyjnych
>