Polityka zintegrowanego systemu zarządzania N!


Podstawowym celem działalności spółki NetWorks jest świadczenie usług planowania, rozwoju i utrzymania sieci telekomunikacyjnych w pełnej zgodności z wymaganiami klientów, przy zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz poszanowaniu środowiska naturalnego.

Realizując misję i wizję Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem informacji wg międzynarodobwych standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001. Najwyższe kierownictwo Spółki zapewnia niezbędne zasoby i środki dla realizacji ustalonej strategii działania oraz zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania wymagań określonych w przepisach prawa, umowach, kontraktach i regulacjach wewnętrznych przy pełnym udziale wszystkich pracowników.
Naszymi priorytetami są:

 • Utrzymanie zaufania i satysfakcji klientów.
 • Poszerzanie grona klientów korzystających z naszych usług.
 • Rozszerzanie zakresu świadczonych usług w oparciu o potrzeby, zarówno obecnych jaki i potencjalnych klientów.
 • Współpraca tylko ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom.
 • Podnoszenie kompetencji pracowników zgodnie z celami i kierunkiem funkcjonowania Spółki.
 • Zarządzanie ryzykiem oraz planowanie i podejmowanie działań obniżających zidentyfikowane ryzyka w obszarze jakości i bezpieczeństwa.
 • Zaangażowanie pracowników Spółki każdego szczebla w realizację powierzonych zadań ze szczególną dbałością o wysoką ich jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska.
 • Realizacja procesów w sposób zapewniający spełnianie wymagań prawnych oraz wysoką jakość usług.
 • Identyfikowanie aspektów środowiskowych oraz ocenę działalności Spółki pod kątem wpływu na środowisko oraz ograniczanie ich tam, gdzie jest to możliwe.
 • Monitorowanie i zarządzanie aspektami środowiskowymi zgodnie z wymaganiami prawa oraz zapisami umów.
 • Uwzględnianie kwestii związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem przy ustalaniu i przeglądzie celów oraz planów ich osiągania.
 • Rozwijanie świadomości środowiskowej wśród naszych pracowników.
 • Ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania przy wykorzystaniu: Polityki N!, celów, audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, analiz ryzyka, działań korygujących i zapobiegawczych oraz informacji zwrotnej od klienta.
>