Zarządzanie zgodnością

Prowadzimy działalność w sposób transparentny, stosując wysokie standardy etyczne i moralne. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Biznesu NetWorks. Dodatkowo wdrożyliśmy Program Zarządzania Zgodnością (Compliance) oraz Politykę antykorupcyjną, aby zapobiegać i wykrywać potencjalnie niewłaściwe zachowania pracowników, współpracowników i kontrahentów. Chcemy skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskom jak korupcja, przekupstwo czy konflikt interesów oraz wszelkim sytuacjom, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla naszej firmy.

W sprawach związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości lub nadużycia przez pracowników lub współpracowników NetWorkS! zapraszamy do kontaktu pod adresem:

>